eduScrum v 6.A

Na naší základní škole Galaxie jsme jako první v Severomoravském kraji začali zavádět do výuky naprosto unikátní vzdělávací metodu eduScrum (čti eduskram). Stali jsme se tak průkopníkem metody převzaté z IT prostředí velkých firem.

Klíčovými elementy této metody jsou efektivní a účinné učení, podpora a rozvoj spolupráce, učení o sobě samém, kreativita. Principem eduScrumu je, že učitel rozhodne, CO a PROČ se mají žáci učit, žáci sami pak rozhodují o tom, JAK se to naučí. Přebírají zodpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou vnitřní motivaci, zábavu během práce, ale i osobní růst a lepší výsledky.

Protože jsme škola otevřená moderním trendům vzdělávání a jednou ze základních vizí naší školy je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí, nebáli jsme se tuto zatím ve školství málo známou metodu vyzkoušet. Nejdříve se s eduScrum učením setkali šesťáci v dějepise, když v září začali probírat téma PRAVĚK. V pětičlenných týmech si společně určili pravidla, rozdělili si jednotlivé úkoly a naplánovali si průběh práce. I když kritéria byla pro všechny stejná, každý tým si našel naprosto jedinečnou a unikátní cestu, jak naplnit vzdělávací obsah.

Jedním z cílů projektu bylo uspořádat školní muzejní výstavu, což vyžadovalo vytvořit artefakty vztahující se ke zkoumanému období. Dalším požadovaným výstupem byl lapbook/sešit s teoretickým základem o nejstarším období lidských dějin, jež měl odevzdat každý jednotlivec. Týmy měly rovněž připravit opakování pro ostatní. Součástí projektu byla i „expedice do pravěku“, odkaz na ni můžete najít na našich školních stránkách (https://www.skolagalaxie.cz/2020/10/04/cesta-do-praveku/ ).

V průběhu měsíce října nám do projektu vstoupil covid-19 a přechod na distanční výuku, což bezesporu znamenalo komplikaci, s níž si však šesťáci bravurně poradili! Představení muzejních expozic jednotlivých týmů muselo proběhnout online. K vidění byly sošky mamutů a Věstonické venuše, nákresy dinosaurů a pravěkých lidí, model jeskyně, rozličné pravěké zbraně, louč… A to vše bylo doprovázeno téměř profesionálním komentářem. Tato část projektu se každému týmu povedla náramně! Artefakty s popisky jsme po návratu do školy vystavili na chodbě, kde si je mohla prohlížet široká veřejnost (rozuměj ostatní galaktičtí žáci a učitelé).

Zajímavé, ale přínosné a princip eduScrumu zcela naplňující, bylo, že ačkoli si každý tým vybral vlastní cestu a průběh zpracování, ve výsledku se všichni naučili vše potřebné a jejich vědomosti jsou trvalejší než při klasické výuce.

Každý tým splnil to, co bylo požadováno ve stanoveném čase. Někdy bylo zapotřebí trochu více korigovat, usměrňovat, napomáhat, ale to je logické, to se čekalo (šlo o nový způsob práce, komplikovaný nepřítomností ve škole). Celkově však šesťáci pravěk eduScrumovou metodou zvládli na jedničku. Takže velká pochvala a klobouk dolů.

 

A jak viděli práci v eduScrumu sami žáci?

V projektu jsme se naučili spolupracovat, vyhledávat informace, spoléhat sami na sebe, plánovat si věci. Líbilo se nám, že to nebyly jenom zápisy, ale i zábava. Bylo fajn, že jsme nemuseli sedět v lavicích. Oceňujeme muzeum, výrobu artefaktů a výpravu do jeskyně. A to nejdůležitější, co si odnášíme je, že umíme lépe spolupracovat, získali jsme časový přehled o nejstarších lidských dějinách, zjistili si mnoho informací o pravěku, vylepšili jsme vzájemnou komunikaci a domlouvání s týmem, lépe si umíme rozvrhnout práci.            
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání