Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem – školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a metodikem výuky.

Poradenské a preventivní programy jsou šité na míru naší ZŠ a jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (PPP,SPC).

Školní poradenské pracoviště má tyto cíle:

  • zajistit primární prevenci školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů
  • připravit a organizovat preventivní programy
  • integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • integrovat kulturní odlišnosti a přijímat sociální odlišnosti na škole
  • vytvářet podmínky pro posílení úspěšnosti žáků
  • poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a tříd
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP
  • posilovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • sledovat moderní trendy vzdělávání a začleňovat je do výuky a fungování školy

Pracovníci ŠPP:

Mgr. Renáta Strouhalová – výchovný poradce, speciální pedagog
Ing. Olga Orlitová, Bc. – metodik prevence
Mgr. Pavla Besedová – metodik výuky

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky jsou po domluvě kdykoliv.

Pro případné vzkazy můžete využít také email schrankaduvery@skolagalaxie.cz nebo formulář, který naleznete ZDE.


Odborná pracoviště

Pedagogicko – psychologická poradna Nový Jičín

Žižkova 1154/3

741 01 Nový Jičín

tel:  +420 556 771 144

E-mail: info@pppnj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Valašské Meziříčí

Vsetínská 454/53

757 01 Valašské Meziříčí

tel:  + 420 576 809 839

E-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Ostrava

Kpt. Vajdy 1a

700 30 Ostrava – Zábřeh

tel:  +420 596 768 131

E-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

 

Zajímavé odkazy

Dr. Pekařová Lidmila 30-ti letou praxi v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky různých firem a školství.

www.drpek.cz
Kalendář akcí

Žádné nadcházející události

Projekty školy:

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání