Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem – školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a metodikem výuky.

Poradenské a preventivní programy jsou šité na míru naší ZŠ a jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (PPP,SPC).

Školní poradenské pracoviště má tyto cíle:

  • zajistit primární prevenci školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů
  • připravit a organizovat preventivní programy
  • integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • integrovat kulturní odlišnosti a přijímat sociální odlišnosti na škole
  • vytvářet podmínky pro posílení úspěšnosti žáků
  • poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a tříd
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do ŠVP
  • posilovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • sledovat moderní trendy vzdělávání a začleňovat je do výuky a fungování školy

Pracovníci ŠPP:

Mgr. Renáta Strouhalová – výchovný poradce, speciální pedagog
Ing. Olga Orlitová, Bc. – metodik prevence
Mgr. Pavla Besedová – metodik výuky

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky jsou po domluvě kdykoliv.

Pro případné vzkazy můžete využít také email schrankaduvery@skolagalaxie.cz nebo formulář, který naleznete ZDE.


Odborná pracoviště

 

Středisko výchovné péče Nový Jičín

Dlouhá 54

741 01 Nový Jičín

tel:  +420 730 895 977

E-mail: svp-nj@seznam.cz

 

Pedagogicko – psychologická poradna Nový Jičín

Žižkova 1154/3

741 01 Nový Jičín

tel:  +420 556 771 144

E-mail: info@pppnj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Valašské Meziříčí

Vsetínská 454/53

757 01 Valašské Meziříčí

tel:  + 420 576 809 839

E-mail: odstrcilikova@val-mez.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Ostrava

Kpt. Vajdy 1a

700 30 Ostrava – Zábřeh

tel:  +420 596 768 131

E-mail: spc.vajdy.ostrava@seznam.cz

 

 
Kalendář akcí

05.06.2023
Vodácký kurz 9. A - Sázava
10.06.2023
Koruna Galaxie 6. výstup
12.06.2023
Focení tříd
13.06.2023
Výlet 4. A Tošovice
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 8., 9. A
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 6., 7. A
15.06.2023
Obhajoba závěrečných prací 9. třída
18.06.2023
Škola v přírodě 1.-3. třída
20.06.2023
Výlet 5. A Frenštát
21.06.2023
Výlet 7. A - Brno + noc ve škole

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání

Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​