Přijímání žáků

Přijímání žáků do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Podmínky pro přijetí

 1. Vyplněný dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie
  • odevzdání vyplněného dotazníku na standardním formuláři (k vyzvednutí v ředitelně školy a ke stažení níže)
 2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného kalendářního roku)
 3. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2-měsíční zálohy.

Průběh zápisu a preferenční kritéria

Informace k přijímání žáků a preferenční kritéria naleznete ZDE.


Organizace zápisu

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021 proběhne v dubnu 2020, termín bude upřesněn.

K zápisu nutno doložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.

Místo konání: ZŠ Galaxie s.r.o., B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín

Rodiče pozor, nezapomeňte prosím s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

 

Ke stažení:

Dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie (pdf)
Předškoláček Raketa – informace + přihláška (pdf)
 Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 Jak pomoci dětem před nástupem do 1. třídy (pdf)
 Desatero pro rodiče (pdf)

 

Přijímání žáků do ostatních ročníků

Podmínky pro přijetí

 1. Podání žádosti o přestup
 2. Pohovor s rodiči i žákem
 3. Přijímací / rozdílová zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)
 4. Vhodné personální, materiální a prostorové podmínky
 5. Podpis Smlouvy o vzdělávání
 6. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

Kapacita třídy je omezena na 18 žáků.

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • kopii posledního vysvědčení,
 • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních

 

 
Kalendář akcí

18.11.2019
Konzultační týden 18. - 22.11.2019
26.11.2019
Vzdělávací program dentální prevence, v rámci výuky
26.11.2019
Diskuzní setkání s rodiči 16.00 - ??

Vyhledávání