Přijímání žáků

 

Organizace zápisu – zápis proběhl dne 7. a 8. dubna 2021

Důležité dokumenty:

 • rodný list dítěte
 • OP zákonného zástupce
 • žádost o zápis dítěte do 1. ročníku (obdržíte emailem po registraci)
 • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky také dokumentaci od lékaře a z ped.-psych. poradny.

 

Ke stažení:

Přihláška – předškoláček Raketa 2022
Dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie
 Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 Jak pomoci dětem před nástupem do 1. třídy (pdf)
 Desatero pro rodiče (pdf)


Přijímání žáků do ostatních ročníků – Podmínky pro přijetí

 1. Podání žádosti o přestup
 2. Pohovor s rodiči i žákem
 3. Přijímací / rozdílová zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)
 4. Vhodné personální, materiální a prostorové podmínky
 5. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole
 6. Podpis Smlouvy o vzdělávání

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

Kapacita třídy je omezena na 18 žáků.

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • kopii posledního vysvědčení,
 • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních

 

Ke stažení:

Žádost o přestup (docx)
Žádost o přestup (pdf)

 
Kalendář akcí

Žádné nadcházející události

Projekty školy:

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání