Přijímání žáků

Organizace zápisu 1. ročníku šk. roku 2023/2024 na ZŠ Galaxie s.r.o.

 

Podmínky a preferenční kritéria k přijetí do ZŠ Galaxie budou oznámena v říjnu 2022.

 

Ke stažení:

 Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 Jak pomoci dětem před nástupem do 1. třídy (pdf)
 Desatero pro rodiče (pdf)


Přijímání žáků do ostatních ročníků – Podmínky pro přijetí

  1. Podání žádosti o přestup
  2. Pohovor s rodiči i žákem
  3. Přijímací / rozdílová zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)
  4. Vhodné personální, materiální a prostorové podmínky
  5. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole
  6. Podpis Smlouvy o vzdělávání

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

Kapacita třídy je omezena na 18 žáků.

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
  • kopii posledního vysvědčení,
  • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních

 

Ke stažení:

Žádost o přestup (docx)
Žádost o přestup (pdf)

 
Kalendář akcí

05.10.2022
Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 8. a 9. ročník
07.10.2022
Sebepoznání jako základní kámen budoucí kariéry 9. A (3.-6. hodina)
17.10.2022
Jazykový pobyt 3.-5. třída (17.-19. 10.)
19.10.2022
Jazykový pobyt 6.-9. třída (19.-21. 10.)

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání

Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​