Proč zvolit naši školu

Individuální přístup k žákům

Podnětné prostředí základní školy Galaxie a tvůrčí a vstřícný přístup pedagogů vytváří ideální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Každý žák má právo na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání dál a motivuje ho k dalšímu učení. Třídu navštěvuje nižší počet žáků, což dává učiteli prostor pro opravdu individuální přístup k jednotlivým žákům.


Moderní metody vyučování

Alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ (děti se učí spolu komunikovat, spolupracovat, hodnotit sami sebe i ostatní, řešit problémy, pracují v centrech aktivit…), genetická metoda výuky čtení a psaní a výuka matematiky podle profesora Hejného, to jsou naše základy pro vzdělávání žáků. Uplatňujeme a preferujeme vzdělávací metody prožitkového, kooperativního, skupinového a činnostního učení.


Rozšířená výuka jazyků

Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, s tím, že v 1. a 2. třídě jde o spíše hravou formu výuky mluvené angličtiny. Od 3. třídy pak jezdí žáci v rámci výuky na třídenní jazykový pobyt, kde probíhá intenzivní výuka. Současně také od 3. třídy přidáváme 1h týdně anglické konverzace, organizujeme jazykové kroužky pro děti.


Podpora mimoškolních aktivit

Pro žáky zajišťujeme programy ekologické výchovy, preventivní programy patologických jevů a jiné aktivity, např. každoroční lyžařský kurz, pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety. Organizujeme také odpolední kroužky (basketbal, tenis, dílničky…) Rodičům nabízíme ukázkové hodiny, přednášky na zajímavá témata.


Škola online

Naše škola je doslova online! Veškeré známky a docházku svých dětí mohou rodiče sledovat prostřednictvím aplikace Škola on-line. Nově jsme se také zapojili do rodiny pokrokových škol, využívajících nejmodernější technologie prostřednictvím Google Apps pro školy (emailové účty, drive – diskový prostor online, atd.).


Školní zahrada a školní družina

Když to počasí dovolí, tráví děti velké přestávky i odpolední čas ve školní družině na školní zahradě a na hřišti. Provozujeme ranní i odpolední družinu plnou zábavných aktivit a vlastního tvoření na čerstvém vzduchu i v pěkných a vybavených hernách.


Jsme komunitní škola

Organizujeme společné akce pro děti a rodiče (zahradní slavnost, kurzy, účast rodičů ve výuce). Prioritní je velmi otevřená komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou. Snažíme se vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru, naše děti se do školy těší.
Kalendář akcí

05.11.2019
Den otevřených dveří 9.00 - 17.00 hod.
05.11.2019
Replug me workshop - 3. - 4. tř. - 8.30 - 10.00 hod., 5. - 6. tř. - 10.30. - 12.00 hod.
05.11.2019
Replug me - beseda pro rodiče a veřejnost, 16.00 - 18.30 hod.
12.11.2019
Diskuzní setkání s rodiči 16.00 - ??
18.11.2019
Konzultační týden 18. - 22.11.2019

Vyhledávání