Proč zvolit naši školu

Individuální přístup k žákům

Podnětné prostředí základní školy Galaxie a tvůrčí a vstřícný přístup pedagogů vytváří ideální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Každý žák má právo na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání dál a motivuje ho k dalšímu učení. Třídu navštěvuje nižší počet žáků, což dává učiteli prostor pro opravdu individuální přístup k jednotlivým žákům.


Moderní metody vyučování

Alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ (děti se učí spolu komunikovat, spolupracovat, hodnotit sami sebe i ostatní, řešit problémy, pracují v centrech aktivit…), genetická metoda výuky čtení a psaní a výuka matematiky podle profesora Hejného, to jsou naše základy pro vzdělávání žáků. Uplatňujeme a preferujeme vzdělávací metody prožitkového, kooperativního, skupinového a činnostního učení.


Rozšířená výuka jazyků

Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, s tím, že v 1. a 2. třídě jde o spíše hravou formu výuky mluvené angličtiny. Od 3. třídy pak jezdí žáci v rámci výuky na třídenní jazykový pobyt, kde probíhá intenzivní výuka. Současně také od 3. třídy přidáváme 1h týdně anglické konverzace, organizujeme jazykové kroužky pro děti. Zavádíme prvky anglického jazyka také do jiných předmětů metodou CLIL.


Podpora mimoškolních aktivit

Pro žáky zajišťujeme programy ekologické výchovy, preventivní programy patologických jevů a jiné aktivity, např. každoroční lyžařský kurz, pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety. Organizujeme také odpolední kroužky (míčové hry, hra na Jembe, anglická konverzace, Informatika hrou, …) Rodičům nabízíme ukázkové hodiny, přednášky na zajímavá témata.


Škola online

Naše škola je doslova online! Veškeré známky a docházku svých dětí mohou rodiče sledovat prostřednictvím aplikace Škola on-line. Nově jsme se také zapojili do rodiny pokrokových škol, využívajících nejmodernější technologie prostřednictvím Gsuite pro školy (emailové účty, drive – diskový prostor online, google classroom, google meet, atd.).


Školní zahrada a školní družina

Když to počasí dovolí, tráví děti velké přestávky i odpolední čas ve školní družině na školní zahradě a na hřišti. Provozujeme ranní i odpolední družinu plnou zábavných aktivit a vlastního tvoření na čerstvém vzduchu i v pěkných a vybavených hernách.


Jsme komunitní škola

Organizujeme společné akce pro děti a rodiče (zahradní slavnost, třídní akce, kurzy, účast rodičů ve výuce). Prioritní je velmi otevřená komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou. Snažíme se vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru, naše děti se do školy těší.
Kalendář akcí

21.06.2021
Uzavření klasifikace - 2. pololetí
23.06.2021
Olympijský den
25.06.2021
Exkurze Svinec 1. + 4.
28.06.2021
Tradiční cyklovýlet
29.06.2021
Exkurze Svinec 3. + 5.
30.06.2021
Vysvědčení

Projekty školy:

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání