Proč zvolit naši školu

Individuální přístup k žákům

Podnětné prostředí základní školy Galaxie a tvůrčí a vstřícný přístup pedagogů vytváří ideální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj žáků. Každý žák má právo na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání dál a motivuje ho k dalšímu učení. Třídu navštěvuje nižší počet žáků, což dává učiteli prostor pro opravdu individuální přístup k jednotlivým žákům.


Moderní metody vyučování

Vzdělávací program „Začít spolu“ nám pomáhá učit děti spolu komunikovat, spolupracovat, hodnotit sami sebe i ostatní, řešit problémy, pracovat v centrech aktivit. Pro výuku čtení a psaní volíme genetickou metodu, ve výuce matematiky jsme inspirováni prof. Hejným. Klademe důraz na rozvoj čtenářské a pisatelské dovednosti, vedení dětí ke kritickému myšlení, samostatnému uvažování a propojení výuky s praktickým životem. Podporujeme výuku venku, badatelství a práci s informacemi. Vedeme žáky k posouzení pravdivosti informací a k práci se zdroji. To vše a mnohem více jsou naše základy vzdělávání žáků.


Rozšířená výuka jazyků

Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, s tím, že v 1. a 2. třídě jde o spíše hravou formu výuky mluvené angličtiny. Od 3. třídy pak jezdí žáci v rámci výuky na třídenní jazykový pobyt, kde probíhá intenzivní výuka. Současně také od 3. třídy přidáváme 1h týdně anglické konverzace, organizujeme jazykové kroužky pro děti. Zavádíme prvky anglického jazyka také do jiných předmětů metodou CLIL. Na druhé stupni dělíme část hodin anglického jazyka na skupiny po max. 9 dětech a zavádíme konverzaci s rodilým mluvčím.


Podpora mimoškolních aktivit

Pro žáky zajišťujeme programy ekologické výchovy, preventivní programy patologických jevů a jiné aktivity, např. každoroční lyžařský kurz, pobyt v přírodě, různé exkurze a výlety. Organizujeme také odpolední kroužky (míčové hry, hra na jembe, anglická konverzace, informatika hrou, pohybem ke zdraví  – zdravotní TV…). Rodičům nabízíme ukázkové hodiny, přednášky na zajímavá témata.


Škola online

Naše škola je doslova online! Veškeré známky a docházku svých dětí mohou rodiče sledovat prostřednictvím aplikace Škola on-line. Nově jsme se také zapojili do rodiny pokrokových škol, využívajících nejmodernější technologie prostřednictvím Gsuite pro školy (emailové účty, drive – diskový prostor online, google classroom, google meet, atd.). V rámci informatiky seznamujeme děti s prostředím Microsfot O365. Naše děti jsou tedy připraveny na různorodá IT prostředí.


Školní zahrada a školní družina

Když to počasí dovolí, tráví děti velké přestávky i odpolední čas ve školní družině na školní zahradě, školní džungli s pumptrackovou dráhou a na školním hřišti. Provozujeme ranní i odpolední družinu plnou zábavných aktivit a vlastního tvoření na čerstvém vzduchu i v pěkných a vybavených hernách. Zrealizovali jsme projekt Přírodní zahrada jako badatelská dílna a vybudovali na školní zahradě stanoviště, na kterých se děti seznamují s jednotlivými ekosystémy.


Jsme komunitní škola

Organizujeme společné akce pro děti a rodiče (zahradní slavnost, třídní akce, kurzy, účast rodičů ve výuce). Prioritní je velmi otevřená komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou. Snažíme se vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru, naše děti se do školy těší.
Vyhledávání

Kalendář akcí

26.05.2024
Cirkus Happy kids (26.-31. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
04.06.2024
Focení tříd
07.06.2024
Pohár starosty
13.06.2024
Výlet Praha - 4.A a 5.A
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​