Akce pro veřejnost

DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

 

Název programu: DIGIakce: AI nástroje pro učitele všech předmětů – AI jako pomocník všech prezenční akce (Nový Jičín)

Číslo programu: B20-81-11-241

Datum konání: 21. května 2024

Čas konání: 08:00–16:00

Místo konání: Základní škola GALAXIE s.r.o., Bohuslava Martinů 1994/4, 74101 Nový Jičín

Počet hodin: 10 vyučovacích hodin

Lektor/lektoři: Lektoři NPI ČR

Organizační garant: Ing. Markéta Cejnarová, marketa.cejnarova@npi.cz, 737 828 461

 

Komu je program určen

 

intruktoři praktického vyučování, pedagogové volného času, učitelé všech druhů a typů škol, učitelé všech druhů a typů škol

 

Popis programu

 

Místo a organizátor DIGIakce: ZŠ Galaxie s.r.o., Bohuslava Martinů 1994/4, Nový Jičín, 74101  

 

Náplň DIGIakce: rozvoj digitálních kompetencí učitelů; mediální a informační vzdělávání 

 

Detailní sylabus akce:  

 

Úvod do novinek v informatice: co jsou nejnovější trendy a technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a jak se mohou uplatnit ve výuce. Vysvětlení pojmů: umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita, cloud computing, internet věcí, big data, kyberbezpečnost, legislativa atd. 

Přehled online nástrojů pro výuku: jaké jsou nejpopulárnější a nejužitečnější online nástroje pro podporu výuky a učení na dálku nebo hybridně. Které nástroje nejlépe implementují AI a usnadňují práci učiteli.  Ukázky aplikací pro tvorbu prezentací a interaktivních obsahů také za pomoci AI, nástroje pro testování a zpětnou vazbu jako Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Forms atd., nástroje pro správu kurzů a úkolů (Moodle, Google Classroom, MS Team/Learn, Sharepoint, Edmodo atd.) a v neposlední řadě oblíbené herní prvky, díky kterým se dá učit a nebo edukačně odlehčit jakékoliv téma (Roblox, Minecraft, Tynker, Google Arts&Culture atd.) 

Tipy na zavádění snadných a dostupných online nástrojů ve výuce: jak efektivně a pedagogicky využívat online nástroje ve výuce, jak motivovat a zapojit žáky do online aktivit, jak řešit technické problémy a bezpečnostní otázky, jak hodnotit a reflektovat online výuku, jak např. vyměnit papírové pracovní listy za elektronické atd. 

Praktické cvičení: účastníci školení budou porovnávat AI chatboty, aby si našli ten nejlépe vyhovující, vyzkouší si Quizizz, spolupráce v dokumentu s Google Docs, využijí AI pro generování obrázků.  

Sdílení zkušeností mezi zapojenými účastníky a školami, co už ve třídách a sborovnách funguje. 

Závěr a zhodnocení: shrnutí hlavních bodů školení, diskuse o zkušenostech s online nástroji, sběr zpětné vazby od účastníků školení, doporučení dalších zdrojů a materiálů pro další studium atd. 

Lektor: Mgr. František Knop (zkušený IT metodik, učitel IT ve škole a zároveň školitel, který vyučuje na jiných školách po regionu nejen AI nástroje pro učitele, ale také např. novinky Google, Canvu atp.)

 

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu DIGIakce je hostující organizace/organizátor (Základní škola GALAXIE s.r.o.), NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce
Vyhledávání

Kalendář akcí

26.05.2024
Cirkus Happy kids (26.-31. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
04.06.2024
Focení tříd
07.06.2024
Pohár starosty
13.06.2024
Výlet Praha - 4.A a 5.A
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​