Přírodovědná vycházka na Starý Jičín

Ve čtvrtek 6. 6. jsme se s dětmi 1., 2. a 3. ročníku vydali na přírodovědnou vycházku na hrad Starý Jičín. Vyrazili jsme už ráno v 8 hodin od školy. Šli jsme cestou kolem rybníčku Bocheta, přes Loučku a loukami pod Svincem až pod hrad. V lese pod hradem se děti rozdělily do družstev, každé družstvo dostalo přírodovědný zápisový list. Úkolem bylo najít v lese všechno, co se nacházelo na obrázcích v listě. Děti hledaly různé stromy, květiny, broučky atd. Zúročily tak své znalosti z prvouky. Po vyplnění listů jsme vystoupali na hrad, kde nás všechny čekala parádní odměna. Na oběd jsme si objednali vyhlášenou starojickou pizzu, kterou nám dovezla paní Furmánková, maminka od Klárky.
Po super obědě jsme se pomalinku vydali na cestu zpět. Byla tady však ještě jedna zastávka u Čertova kopyta, kde se dalo zjistit kolik čertíků do naší Galaxie chodí. Do rána ale nikomu růžky nenarostly, takže žádné čertíky nemáme :).
Cesta zpět vedla přes Loučku mezi domy a samozřejmě poslední zastávka byla na zmrzku v Montě. Dorazili jsme o půl třetí unavení, ale šťastní. Výlet byl úžasný, děti skvělé, vše krásně zvládly. Určitě zase někdy zopakujeme.

 
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.