Setkání s rodiči

Máme za sebou další besedu s rodiči. Sešlo se nás mnoho :-). Po krátkém přivítání a zjištění aktuální nálady pomocí mentimetru vystoupil první z hostů – pan Tomáš Chrobák. Tento nás provedl matematikou dle profesora Hejného, odpověděl na spoustu zvídavých dotazů. Následně nám Verča a Kamil ze společnosti Open house představili projekt Galaktická mise, v němž se snoubí hodnoty, ragby, prevence, zážitková pedagogika a kariérové poradenství, který začneme realizovat na konci tohoto školního roku.

Dále vystoupila školní psycholožka Martina Glogarová, aby nastínila a ukázala, jak probíhalo pilotní sociometrické šetření Young Link. Poté pan ředitel představil nově zvolenou školskou radu a hromadnou část besedy zakončila kolegyně Míša Rašková, jež přiblížila systém přípravy na přijímací zkoušky (letos, stejně jako vloni, jsme měli 100% úspěšnost přijetí).  Následovala debata nad rozličnými tématy u kulatých stolů, do níž se zapojili ti, kteří ještě měli sílu, čas a chuť.

Suma sumárum máme pocit, že se celá akce vydařila a těšíme se na další setkání.
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.