Okrskové kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 v odpoledních hodinách se pět žáků ZŠ Galaxie zúčastnilo okrskového kola recitační soutěže. Tomuto kolu předcházela ještě kola třídní a školní, takže do boje vyrazili ti nejpřipravenější. Všichni včetně paní učitelky byli nervózní, ale krátká společná procházka před samotnou soutěží, na které si děti opakovaly texty básní a vzájemně se podporovaly, atmosféru uvolnila. Soutěž probíhala ve dvou sálech SVČ Fokus. V nejmladší kategorii velice procítěně přednesl svůj text o blanických rytířích Tomášek Sosík. Sál ani nedutal. Srdce všech maminek (a nejen jejich) pookřálo při recitaci básně Den maminek Emmičkou Kuzdřálovou. Bára Jančálková s naprostým přehledem přednesla odborné porotě báseň o krtkovi a morčeti. Ve vyšší věkové kategorii pak Ella Synková zarecitovala s jistotou a bohatou intonací v hlase o vílách z dílny Jaroslava Seiferta. Pátou v pořadí se stala Ema Elaine Courtemanche s vlastním překladem básně Perfect woman. Všem recitátorům patří velké díky za odvahu a ochotu vystoupit a reprezentovat školu. Ačkoliv jsme ve velké konkurenci nepostoupili do dalšího kola, získali jsme cenné zkušenosti nejen pro příští rok, ale i do života. Slovy Tomáška: “Jsem rád, že jsem se zúčastnil a příští rok vyhraju.” Budeme držet palce!

 
Vyhledávání

Kalendář akcí

26.05.2024
Cirkus Happy kids (26.-31. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
04.06.2024
Focení tříd
07.06.2024
Pohár starosty
13.06.2024
Výlet Praha - 4.A a 5.A
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.