Zeměpisná olympiáda

Dne 27. 2. proběhlo ve Focusu v NJ okresní kolo Zeměpisné olympiády a za naši školu se zúčastnili 3 žáci. Této soutěži předcházelo školní kolo, do kterého se zapojilo celkem 13 žáků druhého stupně. Do okresního kola byli vybráni: Karel Táborský (6. A), Jan Klein (7. A) a Matouš Přáda (8. A), každý za jinou kategorii. Ve Focusu se potom každý z nich utkal s bezmála 30 dalšími soutěžícími své kategorie z okresu. Kluci museli obstát při práci s atlasem, při testu vědomostí a v praktické části při práci s mapou. Nejlépe se umístil Karel – na pěkném 5. místě s 91 body ze 100. Přejeme všem i nadále hodně chuti do objevování naší Země.

 
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání