Máme vítěze okresního kola v konverzační soutěži v angličtině!

Jelikož je angličtina jedna z priorit naší školy, rozhodli jsme se letos zúčastnit konverzační soutěže v anglickém jazyce a poměřit tak znalosti s dětmi z ostatních škol v okrese. Na základě školního kola se účastnili ti nejlepší. Okresní kolo se konalo 16.2.2024 ve volnočasovém centru Fokus v Nové Jičíně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6.+7. ročník a 8.+ 9. ročník. Před soutěží byla atmosféra dost napjatá. První disciplínou byl poslech a jeho porozumění. Poté si komise volaly jednotlivce k mluvené časti, kde si děti losovaly téma, o němž pak s komisí mluvily. Posledním úkolem byl popis obrázku. Pár dní jsme si museli počkat na výsledky, které byly velmi příjemné, ani ne tak překvapivé. Na prvním místě v mladší kategorii se totiž umístil náš žák Kuba Chmelař z 6. A. Tímto Kubovi gratulujeme a přejeme další raketový rozvoj v jeho už tak skvělých jazykových znalostech a dovednostech. Děkujeme také Klárce Kuběnové z 9. A za účast.
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání