Galaktická superstar

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 sólisti i pěvecké skupiny z 1. i 2. stupně předvedli svá skvělá vystoupení před tříčlennou odbornou porotou. Každá ze tříd vyslala min. 2 zástupce v kategoriích sólo a skupina a tak bylo z čeho vybírat. Zazněly písně z různých repertoárů a to nejen v češtině, ale také v angličtině. Největší úspěch slavilo na 1. stupni v kategorii skupin duo Elenka Svojanovská a Natálka Uhlárová z 5.A s písní Toulavá. Mezi sólisty porotu nejvíce zaujalo hezké podání písně Frozen od Julie Hašlerové ze 4.A. Na 2. stupni byla nejlepší sólistkou vyhlášena Renátka Kocourková z 6.A s písní Hruška a mezi skupinami si prvenství vysloužilo trio z 8.A ve složení Verča Holišová, Terka Jedlitschková a Laura Kučerová s písní Riptide. Velkou pochvalu a poděkování za pěvecké výkony i nasazení si rozhodně zaslouží všichni zúčastnění zpěváci a zpěvačky.
Tak se budeme těšit zase za rok….
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání