Galaktická čítárna

Brány Galaktické čítárny se v naší škole poprvé otevřely dne 7. 11. 2023 v 16:30 hod. Pozváni byli všichni rodiče dětí z druhého stupně, kteří mají rádi knihy, rádi čtou nebo chtějí vyzkoušet, jak probíhají dílny čtení v hodinách českého jazyka u nás ve škole. Příchozí si přinesli svou rozečtenou knihu (popřípadě knihu, kterou chtějí začít číst), využít však mohli i bohaté nabídky naší školní knihovny. Po krátkém úvodu a nastínění konceptu dílen čtení, si každý z nás našel pohodlné místo a pustili jsme se na dvacet minut do čtení. Následovalo krátké představení svých knih a sdílení informací, pocitů a myšlenek s využitím karet stolní hry Dixit. Všímali jsme si také zvláštností a odlišností čtených knih. Pohodovou atmosféru jsme si vytvořili svíčkami, lahodnými nápoji, pramenitou vodou a přítomností veskrze milých lidí. V naší škole je čtenářství nedílnou součástí výuky českého jazyka, chtěli jsme proto i rodičům ukázat, jak se to dělá!
Kalendář akcí

11.12.2023
Vystoupení pro seniory - Domov Duha (2. + 4. A)
13.12.2023
Návštěva Dětského domova - 6.A
Návštěva Dětského domova - 6.A
19.12.2023
Vánoční galaktické djembe - Adventní jarmark na náměstí v NJ
23.12.2023
Vánoční prázdniny
15.01.2024
Mauglí, 1.-3. A
21.01.2024
Lyžařský kurz
02.02.2024
Pololetní prázdniny
19.02.2024
Jarní prázdniny
17.03.2024
Koruna Galaxie
28.03.2024
Velikonoční prázdniny

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání