Halloween v Galaxii

V úterý 31.10.2023 proběhla první akce pořádaná naším školním parlamentem pro celou školu a to HALLOWEENSKÝ DEN.

Členové parlamentu si připravili pro své spolužáky několik hrůzostrašných i veselých stanovišť, na kterých pak splněním daného úkolu získávaly jednotlivé třídy indicie. Když je všechny dala třída dohromady, zjistila, kde se nachází poklad alias odměna za splnění všech výzev. Parlamenťáci v průběhu celého dne také sledovali originalitu kostýmů, ale nakonec jsme zkonstatovali, že bylo tolik úžasně promyšlených a vypracovaných kostýmů všeho druhu, že není možné vyhlásit ten nejlepší a velmi oceňujeme všechny, kteří přišli v kostýmu či s doplňky a dokreslili tím atmosféru celého halloweenského dne v naší škole.
Parlamenťákům moc děkujeme za jejich nasazení, přípravu a realizaci celé této akce a věříme, že nebude poslední v jejich režii.
Kalendář akcí

11.12.2023
Vystoupení pro seniory - Domov Duha (2. + 4. A)
13.12.2023
Návštěva Dětského domova - 6.A
Návštěva Dětského domova - 6.A
19.12.2023
Vánoční galaktické djembe - Adventní jarmark na náměstí v NJ
23.12.2023
Vánoční prázdniny
15.01.2024
Mauglí, 1.-3. A
21.01.2024
Lyžařský kurz
02.02.2024
Pololetní prázdniny
19.02.2024
Jarní prázdniny
17.03.2024
Koruna Galaxie
28.03.2024
Velikonoční prázdniny

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání