Podzimní Hukvaldy v duchu sbližování

Přechod na 2. stupeň je pro každého velká změna. Nový třídní učitel v naší 6. A, tři noví spolužáci, náročnější učivo a další změny. Proto jsme se rozhodli, že kolektiv třídy dokonale stmelíme a zocelíme dvoudenním adaptačním výletem na Hukvaldy. Ve čtvrtek 14. 9. jsme se autobusem přesunuli do Kozlovic a za doprovodu úžasných Beskydských panoramat jsme se vydali pěšky na cestu se spacáky i karimatkami na zádech směr Hukvaldská obora.

Všudypřítomní daňci nám zpříjemňovali cestu. Po příchodu jsme se ubytovali v tělocvičně místní základní školy. Po obědě jsme měli připravený program v Ekocentru Hubert, kde jsme se dozvěděli nejen něco nového o přírodě, ale také o svých spolužácích. Program byl totiž „ušitý“ na míru tak, abychom se po prázdninách znovu sblížili a ladně mezi sebe přijali nové spolužáky. Později jsme se vydali do velmi příjemného areálu bývalého koupaliště, kde jsme opékali buřty, hráli fotbal, tancovali, a nakonec přišla na řadu i schovka. Noc v tělocvičně byla spíše pro otrlé 😊, i tak děti hodnotily výlet velmi kladně. Zakončili jsme jej návštěvou místní minizoo Tropic, kde jsme měli možnost si prohlédnout, mimo jiné, pumu, japonskou zahradu a mluvící ptáky, jenž všechny zaujali nejvíce. Některé děti nakoupili dárečky v podobě všelijakých kaktusů a nerostů, každý si rozhodně přišel na své. A tak jsme se v poledních hodinách plní dojmů a zážitků vraceli autobusem zpět do Nového Jičína.
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání