Prezentace Závěrečných prací

Ve čtvrtek 15. 6. naši deváťáci předstoupili před své spolužáky, odbornou komisi a další hosty, aby odprezentovali svou Závěrečnou práci, na níž pracovali s menšími či většími přestávkami celý školní rok (nejintenzivněji pochopitelně po přijímacích zkouškách). Každý z nich si vybral téma, jež ho nějakým způsobem zajímá, oslovuje, naplňuje…a zpracoval jej. Výstupem byla písemná část (skládající se z teorie a praktického výzkumu) a tato pak byla podkladem pro část prezentační.

Celá anabáze vyvrcholila právě ve čtvrtek, kdy jsme pyšně sledovali (společně s mnoha rodiči), jak jeden vedle druhého prezentují, umí se vypořádat s menšími i většími nástrahami, s nervozitou a trémou. Bylo to dechberoucí, úroveň byla vskutku vysoká (jsme přesvědčeni o tom, že mnozí dospělí by to takto nezvládli).

To, čeho jsme byli svědky nás utvrdilo v přesvědčení, že naše práce má smysl a podobné projekty posouvají děti dál!
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.