Prezentace Závěrečných prací

Ve čtvrtek 15. 6. naši deváťáci předstoupili před své spolužáky, odbornou komisi a další hosty, aby odprezentovali svou Závěrečnou práci, na níž pracovali s menšími či většími přestávkami celý školní rok (nejintenzivněji pochopitelně po přijímacích zkouškách). Každý z nich si vybral téma, jež ho nějakým způsobem zajímá, oslovuje, naplňuje…a zpracoval jej. Výstupem byla písemná část (skládající se z teorie a praktického výzkumu) a tato pak byla podkladem pro část prezentační.

Celá anabáze vyvrcholila právě ve čtvrtek, kdy jsme pyšně sledovali (společně s mnoha rodiči), jak jeden vedle druhého prezentují, umí se vypořádat s menšími i většími nástrahami, s nervozitou a trémou. Bylo to dechberoucí, úroveň byla vskutku vysoká (jsme přesvědčeni o tom, že mnozí dospělí by to takto nezvládli).

To, čeho jsme byli svědky nás utvrdilo v přesvědčení, že naše práce má smysl a podobné projekty posouvají děti dál!
Kalendář akcí

28.09.2023
Státní svátek
29.09.2023
Ředitelské volno
05.10.2023
Listování, 2. stupeň
05.10.2023
Program na zámku - herbář, 7. A
09.10.2023
Jazykový pobyt 3.-5. třída
11.10.2023
Jazykový pobyt 6.-9. třída
15.10.2023
Koruna Galaxie
23.10.2023
Dopravní hřiště, 4. A
26.10.2023
Podzimní prázdniny
12.11.2023
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání