Prezentace Závěrečných prací

Ve čtvrtek 15. 6. naši deváťáci předstoupili před své spolužáky, odbornou komisi a další hosty, aby odprezentovali svou Závěrečnou práci, na níž pracovali s menšími či většími přestávkami celý školní rok (nejintenzivněji pochopitelně po přijímacích zkouškách). Každý z nich si vybral téma, jež ho nějakým způsobem zajímá, oslovuje, naplňuje…a zpracoval jej. Výstupem byla písemná část (skládající se z teorie a praktického výzkumu) a tato pak byla podkladem pro část prezentační.

Celá anabáze vyvrcholila právě ve čtvrtek, kdy jsme pyšně sledovali (společně s mnoha rodiči), jak jeden vedle druhého prezentují, umí se vypořádat s menšími i většími nástrahami, s nervozitou a trémou. Bylo to dechberoucí, úroveň byla vskutku vysoká (jsme přesvědčeni o tom, že mnozí dospělí by to takto nezvládli).

To, čeho jsme byli svědky nás utvrdilo v přesvědčení, že naše práce má smysl a podobné projekty posouvají děti dál!
Kalendář akcí

19.02.2024
Jarní prázdniny
26.02.2024
přednášky Městské policie NJ, 5.-8. A
27.02.2024
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo
27.02.2024
Raketa - 6. setkání
28.02.2024
Abeceda peněz -2.A a 4.A
29.02.2024
Galaktická superstar, 1. stupeň
29.02.2024
Galaktická superstar, 2. stupeň
29.02.2024
Galaktická čítárna
05.03.2024
Raketa - 7. setkání
12.03.2024
Raketa - 8. setkání

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání