Jak uspět na SŠ?

S 9. třídou jsme prošli téma Jak uspět na SŠ. Protože mají za sebou přijímačky, a tak pomalu přestávají být žáky ZŠ a už se kapku vidí na SŠ, nabídli jsme jim program, který je připraví na novou roli.

Začali jsme tím, že jsme si pomocí škály zvědomili, jaké emoce se jim se změnou pojí. Jak se těším? A jak se obávám? Pojmenovali jsme, co je fajn a na čem můžeme pracovat. Prostřednictví jedné z koučovacích technik jsme si společně (a každý sám za sebe) prošli jednotlivé úrovně jejich nově vznikající role, role studenta pobavili jsme se o novém prostředí, do kterého se chystají – v čem bude jiné, jak se změní čas, který jí budou muset věnovat. Podívali jsme se i na prostředí domácí – jak je nakloněno, o koho se můžou opřít?
Pak jsme šli na úroveň chování. Co vlastně budu muset v nové roli dělat? Možná něco znám už jako žák, ale co bude nové. Jednotlivé aktivity jsme rozdělili do grafu miluji/nenávidím a neumím/neumím. Vyměnili jsme si své pohledy na věc. Co jeden miluje, druhý považuje za “opruz” a naopak.
Pro to, aby v daném prostředí mohli dělat nějakou roli potřebují určité schopnosti. Tady jsme zapojili technologii a pomocí aplikace Lumina splash jsme zmapovali jejich základní osobnostní profil. Poté jsme si povídali o tom, co která barva přináší – jaké výhody a jaké výzvy. Pro lepší kotvení jsme zapojili celebrity – na nich jsme pokoušeli pochopit, co která kvalita přináší a jak se odráží v jejich fungování.
Poté jsme přešili na úroveň hodnot a přesvědčení. Děti si zmapovaly své hodnoty. Zvědomily si, jak je odráží v jejich životě. A zlehka jsme si osahali, co to znamená o ně přijít.
Nakonec jsme došli k témat idetnity. Když si vědomím, že v tomto novém  prostředí budu dělat celou hromadu činností díky svých schopnostem, v souladu se svými hodnotami – kým budu? To je těžká otázka i pro dospěláky. Ale přesto se většina žáků opravdu pustila do vytáhnutí esence.Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání