Finanční gramotnost

Na začátku května absolvovali naši osmáci a deváťáci program na rozvoj finanční gramotnosti. V roli finančních poradců radili rodině Penízkových, jak nakládat s volnými penězi, aby si mohli splnit své 3 velké sny během 30 let života této rodiny – dovolenou v Mexiku, zaplacení vysokoškolského studia jejich Pepíka a jak si zajistit finanční svobodu na stáří. Pod vedením lektorky Martiny Kuchařové z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti si s využitím deskové hry „Finanční svoboda“ zkusili různé strategie investování a seznámili se tak zážitkovou formou s pojmy jako je volné cash flow, akcie, dluhopisy, stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění a zjistili, jak tyto produkty fungují, co je ovlivňuje a jak nad nimi přemýšlet. Potěšující je, že všechny týmy poradců splnily Penízkovým minimálně 2 jejich sny a u toho třetího se jim podařilo naplnit očekávání alespoň částečně, takže v reálném životě by s takovouto strategií celkem uspěli. Zároveň tím získali cenné zkušenosti, které se jim mohou v budoucím životě určitě hodit. Nebuďte tedy překvapeni, pokud je uvidíte sledovat vývoj kurzů akcií :-).

 
Kalendář akcí

11.12.2023
Vystoupení pro seniory - Domov Duha (2. + 4. A)
13.12.2023
Návštěva Dětského domova - 6.A
Návštěva Dětského domova - 6.A
19.12.2023
Vánoční galaktické djembe - Adventní jarmark na náměstí v NJ
23.12.2023
Vánoční prázdniny
15.01.2024
Mauglí, 1.-3. A
21.01.2024
Lyžařský kurz
02.02.2024
Pololetní prázdniny
19.02.2024
Jarní prázdniny
17.03.2024
Koruna Galaxie
28.03.2024
Velikonoční prázdniny

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání