Finanční gramotnost

Na začátku května absolvovali naši osmáci a deváťáci program na rozvoj finanční gramotnosti. V roli finančních poradců radili rodině Penízkových, jak nakládat s volnými penězi, aby si mohli splnit své 3 velké sny během 30 let života této rodiny – dovolenou v Mexiku, zaplacení vysokoškolského studia jejich Pepíka a jak si zajistit finanční svobodu na stáří. Pod vedením lektorky Martiny Kuchařové z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti si s využitím deskové hry „Finanční svoboda“ zkusili různé strategie investování a seznámili se tak zážitkovou formou s pojmy jako je volné cash flow, akcie, dluhopisy, stavební spoření, doplňkové penzijní připojištění a zjistili, jak tyto produkty fungují, co je ovlivňuje a jak nad nimi přemýšlet. Potěšující je, že všechny týmy poradců splnily Penízkovým minimálně 2 jejich sny a u toho třetího se jim podařilo naplnit očekávání alespoň částečně, takže v reálném životě by s takovouto strategií celkem uspěli. Zároveň tím získali cenné zkušenosti, které se jim mohou v budoucím životě určitě hodit. Nebuďte tedy překvapeni, pokud je uvidíte sledovat vývoj kurzů akcií :-).

 
Kalendář akcí

05.06.2023
Vodácký kurz 9. A - Sázava
10.06.2023
Koruna Galaxie 6. výstup
12.06.2023
Focení tříd
13.06.2023
Výlet 4. A Tošovice
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 8., 9. A
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 6., 7. A
15.06.2023
Obhajoba závěrečných prací 9. třída
18.06.2023
Škola v přírodě 1.-3. třída
20.06.2023
Výlet 5. A Frenštát
21.06.2023
Výlet 7. A - Brno + noc ve škole

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání