Konverzační soutěž

Minulý týden si děti poprvé mohly vyzkoušet účast v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Soutěžily ve dvou kategoriích. 6.+ 7. ročník a 8.+ 9. ročník. V letošním prvním, zkušebním ročníku byla účast dobrovolná, pouze na vlastním uvážení dětí. Celkem se zapojilo 20 dětí, z toho pouze 2 dívky.
U starších dětí byl v porotě i rodilý mluvčí. Každý se musel vypořádat se 4 úkoly:
1. Představení se + všetečná otázka, proč ses do soutěže přihlásil(a).
2. Losování tématu (témata u starší kategorie měla více okruhů) – volná konverzace.
3. Losování tzv. „řešení úloh“- argumentace na dané téma v páru.
4. Popis obrázku.

Hodnotila se plynulost projevu, přízvuk a výslovnost, gramatická správnost, záběr slovní zásoby, schopnost reagovat na otázky poroty a průběh interakce v páru, rovněž jsme hodnotili celkový dojem projevu. Děti po celou dobu soutěže pracovaly v páru. Většina ze zúčastněných brala soutěž velmi vážně, a proto si občas nervozita vybrala svou daň. I přesto byla úroveň velmi vysoká a celková atmosféra moc příjemná.

Výsledky soutěže:
1. kategorie: 1. místo: Honzík Klein (6. A) 2. kategorie: 1. místo: Klárka Kuběnová (8.A)
2. místo: Ondra Fojtík (6. A) 2. místo: Kristi Korrell (9.A)
3. místo: Kuba Drgáč (6. A) 3. místo: Marek Šnapka (8.A)

Vítězové si jako rozvoj odnesli anglicky psanou knihu k dalšímu svých jazykových znalostí. Všem zúčastněným děkujeme za spolupodílení se na příjemné galaktické akci a výhercům ze srdce gratulujeme za kvalitní výkony.

 
Vyhledávání

Kalendář akcí

26.05.2024
Cirkus Happy kids (26.-31. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
04.06.2024
Focení tříd
07.06.2024
Pohár starosty
13.06.2024
Výlet Praha - 4.A a 5.A
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.