Konverzační soutěž

Minulý týden si děti poprvé mohly vyzkoušet účast v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Soutěžily ve dvou kategoriích. 6.+ 7. ročník a 8.+ 9. ročník. V letošním prvním, zkušebním ročníku byla účast dobrovolná, pouze na vlastním uvážení dětí. Celkem se zapojilo 20 dětí, z toho pouze 2 dívky.
U starších dětí byl v porotě i rodilý mluvčí. Každý se musel vypořádat se 4 úkoly:
1. Představení se + všetečná otázka, proč ses do soutěže přihlásil(a).
2. Losování tématu (témata u starší kategorie měla více okruhů) – volná konverzace.
3. Losování tzv. „řešení úloh“- argumentace na dané téma v páru.
4. Popis obrázku.

Hodnotila se plynulost projevu, přízvuk a výslovnost, gramatická správnost, záběr slovní zásoby, schopnost reagovat na otázky poroty a průběh interakce v páru, rovněž jsme hodnotili celkový dojem projevu. Děti po celou dobu soutěže pracovaly v páru. Většina ze zúčastněných brala soutěž velmi vážně, a proto si občas nervozita vybrala svou daň. I přesto byla úroveň velmi vysoká a celková atmosféra moc příjemná.

Výsledky soutěže:
1. kategorie: 1. místo: Honzík Klein (6. A) 2. kategorie: 1. místo: Klárka Kuběnová (8.A)
2. místo: Ondra Fojtík (6. A) 2. místo: Kristi Korrell (9.A)
3. místo: Kuba Drgáč (6. A) 3. místo: Marek Šnapka (8.A)

Vítězové si jako rozvoj odnesli anglicky psanou knihu k dalšímu svých jazykových znalostí. Všem zúčastněným děkujeme za spolupodílení se na příjemné galaktické akci a výhercům ze srdce gratulujeme za kvalitní výkony.

 
Kalendář akcí

05.06.2023
Vodácký kurz 9. A - Sázava
10.06.2023
Koruna Galaxie 6. výstup
12.06.2023
Focení tříd
13.06.2023
Výlet 4. A Tošovice
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 8., 9. A
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 6., 7. A
15.06.2023
Obhajoba závěrečných prací 9. třída
18.06.2023
Škola v přírodě 1.-3. třída
20.06.2023
Výlet 5. A Frenštát
21.06.2023
Výlet 7. A - Brno + noc ve škole

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání