Den Země

Jednou z hlavních myšlenek, na které stojí naše Galaxie, je sounáležitost, spolupráce a být spolu. Tak jako budujeme vztah jednoho k druhému, snažíme se o vytvoření stejné náklonnosti k naší planetě Zemi. Přeci jenom je to pevná součást naší Galaxie a máme jenom jednu jedinou.

Když se na náměstí konaly aktivity k příležitosti Dne země, nesměli jsme tedy logicky chybět. Protože druhý stupeň měl ředitelské volno kvůli zápisům budoucích prvňáčků, tak jsme s sebou vzali všechny zbylé z prvního stupně.
Původní mnohem větší akce spočívající i v množství soutěží a aktivit v parku u zámku bohužel vlivem počasí vzaly za své, ale na náměstí se podařilo stánky postavit, a tak jsme sem mohli vyrazit. Že nejžádanější atrakcí byl skákací hrad asi není třeba zmiňovat, ale pozadu nezůstávaly ani odlitky stop různých ptáků a menších živočichů, sázení řízků keřů, čistící vozy Technických služeb a nebo městská policie, která cvičila žáky v jízdě zručnosti na koloběžkách. Kromě již zmíněného mohli naši žáci projít tradiční Recyklohraní, rozpoznávat druhy elektroodopadu a správně jej třídit, ale také třeba podojit krávu! Střední škola ze Žiliny totiž neustále vylepšuje svůj “vozový” park, a tak letos na náměstí přivezli krávu doslova jako živou, kterou bylo možné opravdu dojit.
Protože jsme dětem slíbili opravdu bohatý program, tak z náměstí jsme se přesunuli do Fokusu, ve kterém pro nás byly připraveny úžasné deskové hry a NERF aréna pro 10 hráčů. Znovu posíláme všem zaměstnancům Fokusu Nový Jičín veliké díky za skvěle připravený program, díky kterému nám dopoledne uteklo jako voda a dokonce jsme přišli na oběd později, než bylo původně plánováno :D.Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.