Dramatizace pohádek – 1. a 9. A

Ve čtvrtek 9. 3. se opět sešly naše nejstarší a nejmladší děti. V plánu bylo čtení pohádek a jejich následná dramatizace (Jitka vybrala takové, v nichž vystupuje více postav a text se do značné míry opakuje). Tentokrát četli prvňáčci deváťákům, aby jim ukázali, jak jim to jde (a že jim to jde náramně). Po přečtení došlo k rozdělení dle pohádek. Sešli se všichni ti, kteří četli O kohoutkovi a slepičce, druhou skupinu tvořili čtenáři pohádky Boudo, budko a poslední pak ti, již četli O koblížkovi. Všechny týmy měly pár minut na rozdělení rolí, vytvoření scénáře a nácvik. Šlo jim to náramně, deváťáci si vyzkoušeli roli organizátorů, koordinátorů, vypravěčů, kulisáků, nápovědy a někdy museli zaskočit i jako herci. Rozzářené oči prvňáčků a nasazení, s jakým k dramatizaci přistoupili, a zároveň následné komentáře a zpětná vazba jejich patronů, nás utvrdily v tom, že tyto akce mají smysl.

 
Kalendář akcí

28.03.2023
Plavání 1.-4. třída
29.03.2023
Velikonoční tvoření
03.04.2023
Velikonoční program 2.+3. třída
03.04.2023
Velikonoční program 4.+5. třída
04.04.2023
Plavání 1.-4. třída
04.04.2023
Velikonoční galaktické djembe na náměstí
11.04.2023
Plavání 1.-4. třída
18.04.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 8.A
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 7.A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání