Dramatizace pohádek – 1. a 9. A

Ve čtvrtek 9. 3. se opět sešly naše nejstarší a nejmladší děti. V plánu bylo čtení pohádek a jejich následná dramatizace (Jitka vybrala takové, v nichž vystupuje více postav a text se do značné míry opakuje). Tentokrát četli prvňáčci deváťákům, aby jim ukázali, jak jim to jde (a že jim to jde náramně). Po přečtení došlo k rozdělení dle pohádek. Sešli se všichni ti, kteří četli O kohoutkovi a slepičce, druhou skupinu tvořili čtenáři pohádky Boudo, budko a poslední pak ti, již četli O koblížkovi. Všechny týmy měly pár minut na rozdělení rolí, vytvoření scénáře a nácvik. Šlo jim to náramně, deváťáci si vyzkoušeli roli organizátorů, koordinátorů, vypravěčů, kulisáků, nápovědy a někdy museli zaskočit i jako herci. Rozzářené oči prvňáčků a nasazení, s jakým k dramatizaci přistoupili, a zároveň následné komentáře a zpětná vazba jejich patronů, nás utvrdily v tom, že tyto akce mají smysl.

 
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání