Dramatizace pohádek – 1. a 9. A

Ve čtvrtek 9. 3. se opět sešly naše nejstarší a nejmladší děti. V plánu bylo čtení pohádek a jejich následná dramatizace (Jitka vybrala takové, v nichž vystupuje více postav a text se do značné míry opakuje). Tentokrát četli prvňáčci deváťákům, aby jim ukázali, jak jim to jde (a že jim to jde náramně). Po přečtení došlo k rozdělení dle pohádek. Sešli se všichni ti, kteří četli O kohoutkovi a slepičce, druhou skupinu tvořili čtenáři pohádky Boudo, budko a poslední pak ti, již četli O koblížkovi. Všechny týmy měly pár minut na rozdělení rolí, vytvoření scénáře a nácvik. Šlo jim to náramně, deváťáci si vyzkoušeli roli organizátorů, koordinátorů, vypravěčů, kulisáků, nápovědy a někdy museli zaskočit i jako herci. Rozzářené oči prvňáčků a nasazení, s jakým k dramatizaci přistoupili, a zároveň následné komentáře a zpětná vazba jejich patronů, nás utvrdily v tom, že tyto akce mají smysl.

 
Kalendář akcí

28.09.2023
Státní svátek
29.09.2023
Ředitelské volno
05.10.2023
Listování, 2. stupeň
05.10.2023
Program na zámku - herbář, 7. A
09.10.2023
Jazykový pobyt 3.-5. třída
11.10.2023
Jazykový pobyt 6.-9. třída
15.10.2023
Koruna Galaxie
23.10.2023
Dopravní hřiště, 4. A
26.10.2023
Podzimní prázdniny
12.11.2023
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání