Galaktická superstar

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 se na půdě ZŠ Galaxie uskutečnil první ročník pěvecké soutěže „Galaktická superstar“. Každá třída v rámci třídních kol soutěže vybrala až 2 zástupce z řad jednotlivců či uskupení dvou až tří zpěváků do našeho školního kola soutěže. O zajímavé ceny bojovali zvlášť žáci a žákyně tříd z 1. stupně, kteří měli hojné zastoupení a zvlášť zpěváci z 2. stupně. V rámci 1. stupně se ve velké konkurenci v jednotlivcích umístila dle hodnocení poroty na 3. místě Sára Volková z 2.A, na 2. místě Karel Táborský z 5.A a porotu i publikum svou písní Anděl od skupiny Mirai naprosto oslnila Natálka Uhlárová ze 4.A. Její pěvecký projev zaujal rytmicky, intonačně, dynamikou i procítěností zpěvu a Natálka si tím vysloužila zlatou medaili za absolutně nejlepší pěvecký výkon. Z kategorie skupin si 1. místo za 1. stupeň odnesly Miška Chrenková, Viki Plíhalová a Anička Maurey s písní Když se zamiluje kůň.

V rámci druhého stupně se soutěže zúčastnilo pět pěveckých uskupení, z nichž nejlepší výkon podaly Aleška Plecháčková, Bára Besedová a Klára Kuběnová z 8.A s písní Cup song, čímž si vysloužily zlaté medaile, na 2. místě figurovaly dívky z 9.A s písní Tři citrónky a na 3. místě dívky ze 7.A s písní Šrouby a matice

První ročník soutěže se dle poroty i zúčastněného publika velmi vydařil a budeme se těšit na zajímavá pěvecká vystoupení v dalším ročníku soutěže v příštím školním roce. Vzhledem k tomu, že celá Galaxie zpívá velmi ráda, věříme, že se i z této pěvecké soutěže stane další skvělá tradiční akce.
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání