Tajemný svět map – centra aktivit třeťáků

Dnešní centra nás zavedla do tajemného světa map. Seznámili jsme se s účelem jednotlivých barev a symbolů na mapě, naučili jsme se určovat světové strany a vyrobili jsme si směrovou růžici. Pomocí kartonů pak sestavovali vrstevnicový profil hory a učili se, kde je úpatí, úbočí, vrchol, údolí, sedlo a další důležité pojmy. Rozlišovali jsme různé typy krajiny, učili se, jak se neztratit v přírodě, v češtině jsme vytvořili myšlenkovou mapu, v matematice jsme se naučili pohybovat ve čtvercové síti, naučili jsme se navigovat a vysvětlit cestu v angličtině a v centru s maminkou od Kika jsme si zahráli skvělou hru s mapovými značkami. V závěrečném tvoření jsme si vyrobili plastickou mapu. Mapová centra se všem moc líbila a jako bonus jsme si odnesli mnoho praktických a užitečných životních dovedností.
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.