Sebepoznání a kariérové poradenství

Naši deváťáci absolvovali projektový den zaměřený na sebepoznání a kariérové poradenství. Po úvodním představení lektorky Venduly Jasiokové z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a aktivitě na zjištění očekávání žáků, následovalo krátké motivační video o propojení volnočasových aktivit a možné kariéry. Poté byl na řadě brainstorming žáků k tomu, co v něm viděli za profese a diskuze o tom, jaké vlastnosti, dovednosti či vzdělání potřebují k jednotlivým profesím, které tam vytipovali. Následně byli žáci losem rozděleni do 5 týmů, ve kterých dostali za úkol zpracovat na formát A3 základní informace k jedné vybrané profesi – zaměřit se měli zejména na to, jaké vzdělání je pro danou profesi potřebné, jaké dovednosti by měl zaměstnanec u této profese mít a jaké pracovní činnosti v této profesi vykonává. Forma zpracování záležela na každém týmu – bylo možné využít barevné fixy, lepítka apod., takže v této fázi šlo nejen o obsahovou stránku, ale také o přehlednost a o kreativitu. Jednotlivé týmy následně prezentovaly své výstupy.

Po přestávce byli žáci seznámeni s různými weby a aplikacemi, kde mohou hledat informace o povoláních a školách.

V druhém bloku poté proběhly dvě aktivity zaměřené na silné stránky žáků. První aktivita využívala karty s jednotlivými  silnými stránkami, které si žáci vybírali dle toho, jak k nim sedí. Každý žák poté řekl, jakou kartu si vybral neboli v čem je dobrý (co je jeho silná stránka) a uvedl příklad, kterým nás měl přesvědčit o daném tvrzení. Na to navazovala aktivita „Moje sluníčko úspěchu“, kdy si každý za sebe napsal, k jakým úspěchům ho daná silná stránka dovedla.

Na závěr proběhlo shrnutí, reflexe aktivit a žáci slovně zhodnotili, co jim dnešní projektový den přinesl.
Kalendář akcí

28.03.2023
Plavání 1.-4. třída
29.03.2023
Velikonoční tvoření
03.04.2023
Velikonoční program 2.+3. třída
03.04.2023
Velikonoční program 4.+5. třída
04.04.2023
Plavání 1.-4. třída
04.04.2023
Velikonoční galaktické djembe na náměstí
11.04.2023
Plavání 1.-4. třída
18.04.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 8.A
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 7.A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání