Sebepoznání a kariérové poradenství

Naši deváťáci absolvovali projektový den zaměřený na sebepoznání a kariérové poradenství. Po úvodním představení lektorky Venduly Jasiokové z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a aktivitě na zjištění očekávání žáků, následovalo krátké motivační video o propojení volnočasových aktivit a možné kariéry. Poté byl na řadě brainstorming žáků k tomu, co v něm viděli za profese a diskuze o tom, jaké vlastnosti, dovednosti či vzdělání potřebují k jednotlivým profesím, které tam vytipovali. Následně byli žáci losem rozděleni do 5 týmů, ve kterých dostali za úkol zpracovat na formát A3 základní informace k jedné vybrané profesi – zaměřit se měli zejména na to, jaké vzdělání je pro danou profesi potřebné, jaké dovednosti by měl zaměstnanec u této profese mít a jaké pracovní činnosti v této profesi vykonává. Forma zpracování záležela na každém týmu – bylo možné využít barevné fixy, lepítka apod., takže v této fázi šlo nejen o obsahovou stránku, ale také o přehlednost a o kreativitu. Jednotlivé týmy následně prezentovaly své výstupy.

Po přestávce byli žáci seznámeni s různými weby a aplikacemi, kde mohou hledat informace o povoláních a školách.

V druhém bloku poté proběhly dvě aktivity zaměřené na silné stránky žáků. První aktivita využívala karty s jednotlivými  silnými stránkami, které si žáci vybírali dle toho, jak k nim sedí. Každý žák poté řekl, jakou kartu si vybral neboli v čem je dobrý (co je jeho silná stránka) a uvedl příklad, kterým nás měl přesvědčit o daném tvrzení. Na to navazovala aktivita „Moje sluníčko úspěchu“, kdy si každý za sebe napsal, k jakým úspěchům ho daná silná stránka dovedla.

Na závěr proběhlo shrnutí, reflexe aktivit a žáci slovně zhodnotili, co jim dnešní projektový den přinesl.
Kalendář akcí

11.12.2023
Vystoupení pro seniory - Domov Duha (2. + 4. A)
13.12.2023
Návštěva Dětského domova - 6.A
Návštěva Dětského domova - 6.A
19.12.2023
Vánoční galaktické djembe - Adventní jarmark na náměstí v NJ
23.12.2023
Vánoční prázdniny
15.01.2024
Mauglí, 1.-3. A
21.01.2024
Lyžařský kurz
02.02.2024
Pololetní prázdniny
19.02.2024
Jarní prázdniny
17.03.2024
Koruna Galaxie
28.03.2024
Velikonoční prázdniny

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání