Deváťáci četli prvňáčkům

Dnes se naši nejstarší a nejmladší opět setkali. Tentokráte to nebylo o společném absolvování překážkové dráhy a uvedení do školy, ale o popovídání si a četbě. Zprvu měli někteří problém rozpomenout si ke komu patří, jiní šli úplně najisto, ale nakonec měl každý malý svého velkého průvodce.  Četly se krátké příběhy, povídky a pohádky (deváťáci prvňáčkům, ale za pár týdnů to může být obráceně). Všichni společné chvíle hodnotili velmi dobře, prvňáčci dovedli své paní učitelce povyprávět, co slyšeli, a deváťáci, byli potěšeni, překvapeni a někteří i zaskočeni pozorností, jakou jim malí věnovali. Každému toto propojení jistě něco dá a něco si z něj odnese. Přijde nám smysluplné, proto v něm chceme a budeme pokračovat.
Kalendář akcí

05.06.2023
Vodácký kurz 9. A - Sázava
10.06.2023
Koruna Galaxie 6. výstup
12.06.2023
Focení tříd
13.06.2023
Výlet 4. A Tošovice
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 8., 9. A
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 6., 7. A
15.06.2023
Obhajoba závěrečných prací 9. třída
18.06.2023
Škola v přírodě 1.-3. třída
20.06.2023
Výlet 5. A Frenštát
21.06.2023
Výlet 7. A - Brno + noc ve škole

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání