Deváťáci četli prvňáčkům

Dnes se naši nejstarší a nejmladší opět setkali. Tentokráte to nebylo o společném absolvování překážkové dráhy a uvedení do školy, ale o popovídání si a četbě. Zprvu měli někteří problém rozpomenout si ke komu patří, jiní šli úplně najisto, ale nakonec měl každý malý svého velkého průvodce.  Četly se krátké příběhy, povídky a pohádky (deváťáci prvňáčkům, ale za pár týdnů to může být obráceně). Všichni společné chvíle hodnotili velmi dobře, prvňáčci dovedli své paní učitelce povyprávět, co slyšeli, a deváťáci, byli potěšeni, překvapeni a někteří i zaskočeni pozorností, jakou jim malí věnovali. Každému toto propojení jistě něco dá a něco si z něj odnese. Přijde nám smysluplné, proto v něm chceme a budeme pokračovat.
Kalendář akcí

05.10.2022
Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 8. a 9. ročník
07.10.2022
Sebepoznání jako základní kámen budoucí kariéry 9. A (3.-6. hodina)
17.10.2022
Jazykový pobyt 3.-5. třída (17.-19. 10.)
19.10.2022
Jazykový pobyt 6.-9. třída (19.-21. 10.)

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání