Anglický příměstský tábor

Jako už po několikáté, i toto léto měly děti galaktické a mimogalaktické možnost navštěvovat letní
příměstský tábor zaměřený na anglický jazyk. Sešli jsme se denně v 8 hodin, a jelikož většina z nás
ještě potřebovala v prázdninovém režimu po ránu trochu probrat, zahájili jsme naše setkání několika
anglickými písničkami. Zvuk kytary našemu zpěvu dodal ten správný šmrnc. Rozděleni do menších
skupin jsme se pustili do práce. Menší děti se seznamovaly s barvami s jídlem, pitím a se zvířátky
formou her, starší děti oprášily svoji už dosti širokou slovní zásobu na téma cestování. Připravovali
jsme se, jak anglicky reagovat v hotelu, v restauraci, či v obchodě nebo na letišti.
Po dobrém obědě jsme si dali odpočinkovou hodinku, spojenou s krátkým videem v AJ. Děti byly
schopny hravě zodpovědět všechny otázky, které se k videu vázaly. K danému videu se u starších dětí
vztahovaly i další odpolední aktivity. Měly si samostatně připravit rozhovory k danému tématu
s přesněji určenými kritérii. Herecké umění pobavilo i ty nejmladší, protože nacvičené scénky už
sledovali všichni účastníci tábora. Starší se rádi předvedli, jak dobrá je jejich úroveň v AJ konverzaci.
Brali si k srdci všechny podněty na zlepšení a mladší zase pozorně poslouchali každé slovo svých
spolutáborníků a těšili se z porozumění už některých slovíček, či celých frází.
Věřím, že kromě příjemné atmosféry, která celým týdnem panovala, si děti pohodově zafixovaly již
dříve nabyté a získaly i nové znalosti, jak z konverzace, gramatiky, ale také praktické poznatky ze
života v anglicky mluvících zemí.
Kalendář akcí

11.12.2023
Vystoupení pro seniory - Domov Duha (2. + 4. A)
13.12.2023
Návštěva Dětského domova - 6.A
Návštěva Dětského domova - 6.A
19.12.2023
Vánoční galaktické djembe - Adventní jarmark na náměstí v NJ
23.12.2023
Vánoční prázdniny
15.01.2024
Mauglí, 1.-3. A
21.01.2024
Lyžařský kurz
02.02.2024
Pololetní prázdniny
19.02.2024
Jarní prázdniny
17.03.2024
Koruna Galaxie
28.03.2024
Velikonoční prázdniny

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání