Galaktický jazykáč

Díky nucené covidové pauze jsme po roce a půl konečně opět vyrazili na jinak již tradiční každoroční galaktický výjezd na intenzivní jazykový pobyt tentokrát do velmi příjemného prostředí rekreačního střediska Budoucnost ve Frýdlantu n.O. Děti zde tráví dva a půl dne ve společnosti učitelů angličtiny a tentokrát u 2. stupně i rodilého mluvčího z USA. Snažíme se o celodenní komunikaci v anglickém jazyce. Dopolední program je ukončen obědem a odpoledním klidem. Ve 14h se však znovu všichni pouštíme do práce. S krátkou pauzou na svačinku pokračujeme ve svých činnostech, které jsou po večeři vystřídány večerním programem v anglickém jazyce.

Mladší děti hned v úvodu dostávají kartičky s konverzačními úkoly, které pokud během pobytu splní, jsou na závěr oceněni certifikátem. A tak se personál penzionu potýká s všelijakými otázkami našich dětí v angličtině. Předhánějí se, kdo řekne víc anglických vět na pokoji během volného času nebo, kdo bude první, jenž se na něco anglicky zeptá všech zúčastněných pedagogů. Hlavním úkolem kurzu pro děti od 5. třídy bylo tentokrát týmové zpracování projektu. Děti měly připravit zájezd do země, kde je úředním jazykem angličtina, vyjma USA a Velké Británie, o kterých už mají spoustu informací. Po zadání kritérií k projektu děti pracovaly v týmech, kde s pomocí tabletů zjišťovaly informace na internetu o zemi, kterou si jako tým vybrali. Informace museli zpracovat tak, aby je byli schopni přeložit do anglického jazyka a ještě je odprezentovat vlastními slovy. Každý člen týmu měl na starosti zpracovat jeden den zájezdů. Společnými silami pak každý tým zpracovával projekt graficky, tentokrát v papírové podobě. Druhý večer svou práci prezentovali před všemi účastníky našeho zájezdu (vždy 3 třídy) pouze za pomocí krátkých poznámek. Úkol to byl opravdu náročný a během přípravy jsme zažívali různé situace spojené s nervozitou, ale také velkým nasazením. Když se blížila hodina H, nervozita byla cítit i u těch nejsuverénnějších. Všechny děti svůj díl prezentace bravurně zvládly. A spousta z nich byla ráda, že měli možnost si něco takového vyzkoušet.

Čtvrťáci si pro nás na prezentační večer připravili milé a vtipné zvířecí divadlo a ti nejmladší účastníci ze třetí třídy nám předvedli velmi originální módní show, kterou si sami moderovali, samozřejmě že v anglickém jazyce. Svou práci prezentoval každý. Bylo příjemné sledovat, jak jsou děti zapálené a chtějí ukázat, co všechno umí, jak dobře se připravily a kolik nových znalostí a dovedností si osvojily. Velmi se také zajímaly o výsledek práce ostatních. Atmosféra večera byla úžasná, výkony nadstandartní.

Mimo přípravy na tento večer jsme pracovali i na rozšíření slovní zásoby a frází vždy na zvolené téma, např. dovolená v zahraničí, zvířecí svět, oblečení a barvy. Druhému stupni se intenzivně věnoval náš americký rodilý mluvčí Jesse, který nám na první večer připravil svou nabídku na zájezd po USA ve třech variantách- low cost, pohodovou a pro náročné. Jeho projev je pokaždé spojený s bohatými cestovatelskými zkušenostmi a zajímavými historkami. Mluví rychle, vůbec se nesnaží to dětem usnadnit, ony však pokaždé s nadšením reagují a je zřejmé, že vždy rozumí. Češtinu Jesse vůbec nepoužívá, a tak se i ti nesmělí musí vyjádřit jeho rodným jazykem.

Zajímal nás názor našich galaktických dětí na celou akci a tak jsem je  na závěr požádala o hodnocení pobytu a na otázku co bychom mohli v příštím roce zlepšit, téměř jednohlasně odpovíděly, že by pobyt prodloužily a to je pro nás jasný ukazatel, že i přes náročnost celého programu, se dětem líbilo. A tak jsme se my, zúčastnění učitelé vraceli domů s příjemným pocitem, že si to děti nejen užily, ale že se opět výrazně posunuly v osvojení si dnes už nepostradatelných jazykových znalostí a konverzačních dovedností.
Kalendář akcí

28.09.2023
Státní svátek
29.09.2023
Ředitelské volno
05.10.2023
Listování, 2. stupeň
05.10.2023
Program na zámku - herbář, 7. A
09.10.2023
Jazykový pobyt 3.-5. třída
11.10.2023
Jazykový pobyt 6.-9. třída
15.10.2023
Koruna Galaxie
23.10.2023
Dopravní hřiště, 4. A
26.10.2023
Podzimní prázdniny
12.11.2023
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání