Sedmáci hrají pohádky

Několik hodin tvůrčích činností jsme v 7. A věnovali divadelnímu projektu, konkrétněji  přípravě různých forem divadla, zpracování scénářů pohádek, výrobě loutek, kulis i všech dalších divadelních potřeb…

Výsledkem této týmové práce bylo předvedení 4 pohádek, které jsme nechali podrobit kritice i pochvalám našich hodnotitelů z 2. A. Publikum ocenilo u Růžové Karkulky originální nápad, skvělé triky a zejména výkon vlka. U pohádky “Výlet s Hurvínkem” ocenili skvělou práci s loutkami, práci s hlasem a řadu vtipů. Skvělého hodnocení se dočkala Pohádka o pejskovi a kočičce, jak pekli dort. Ta měla skvěle zpracovaný scénář, krásné kulisy i loutky a divákům se moc líbila práce s hlasem u kočičky i pejska. Poslední příběh byl o prasátku Pepině – porotci ocenili zejména vtipné zvuky, práci s hlasy, hezky vyrobené loutky. Tvůrcům doporučili, že by příběh mohl být delší. Tak třeba bude pokračování někdy příště. 🙂Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání