Sedmáci hrají pohádky

Několik hodin tvůrčích činností jsme v 7. A věnovali divadelnímu projektu, konkrétněji  přípravě různých forem divadla, zpracování scénářů pohádek, výrobě loutek, kulis i všech dalších divadelních potřeb…

Výsledkem této týmové práce bylo předvedení 4 pohádek, které jsme nechali podrobit kritice i pochvalám našich hodnotitelů z 2. A. Publikum ocenilo u Růžové Karkulky originální nápad, skvělé triky a zejména výkon vlka. U pohádky “Výlet s Hurvínkem” ocenili skvělou práci s loutkami, práci s hlasem a řadu vtipů. Skvělého hodnocení se dočkala Pohádka o pejskovi a kočičce, jak pekli dort. Ta měla skvěle zpracovaný scénář, krásné kulisy i loutky a divákům se moc líbila práce s hlasem u kočičky i pejska. Poslední příběh byl o prasátku Pepině – porotci ocenili zejména vtipné zvuky, práci s hlasy, hezky vyrobené loutky. Tvůrcům doporučili, že by příběh mohl být delší. Tak třeba bude pokračování někdy příště. 🙂Kalendář akcí

28.03.2023
Plavání 1.-4. třída
29.03.2023
Velikonoční tvoření
03.04.2023
Velikonoční program 2.+3. třída
03.04.2023
Velikonoční program 4.+5. třída
04.04.2023
Plavání 1.-4. třída
04.04.2023
Velikonoční galaktické djembe na náměstí
11.04.2023
Plavání 1.-4. třída
18.04.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 8.A
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 7.A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání