LYŽÁK – DEN PÁTÝ (ČTVRTEK)

Dopolední práce na svahu, odpolední závody. Tyto byly posledním článkem naší galaktické olympiády. Poté proběhlo slavnostní vyhodnocení, byly uhašeny olympijské pochodně a hry byly prohlášeny za ukončené. A jak to dopadlo?

  1. Vrtáci při práci
  2. Žabičky
  3. Rychlá kuřata
  4. Kebabáci
  5. MŽP
  6. Bzučáci
  7. Morčata na útěku
  8. Vemena
  9. Ale čau
  10. Matyho klubík

Sláva vítězům, čest poraženým, ovšem velká pochvala patří všem a to za nasazení, bojovnost, odhodlání a vytrvalost, ale hlavně a zejména za vzájemnou ohleduplnost, pomoc, spolupráci a týmového ducha. Během celého pobytu jsme rovněž udělili několik cen fair-play. Zítra nás čeká poslední půlden na svahu, balení (tak na to jsme zvědaví) a hupky šupky domů.
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání