Vyhodnocení družinkových vycházek

Jsme na konci prvního pololetí školního roku a je čas na zhodnocení naší družinkové výzvy o nejlepšího turistu. Náš původní předpoklad –  vyhodnotit nejvyšší počet nachozených kilometrů, byl zasažen vnějšími okolnostmi a my jsme museli změnit plán. Rozhodli jsme se tedy  ocenit čtyři nejvěrnější turisty, kteří s námi absolvovali největší počet pátečních vycházek. Naprosté vítězství patří Filipu Mrázovi ze 2. A. Těsně jej následují Vojta Orlita, Kateřina Syrovátková a Matěj Církva. Velká gratulace patří všem věrným turistům a těšíme se na další společné vycházky!
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
30.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání