Vyhodnocení družinkových vycházek

Jsme na konci prvního pololetí školního roku a je čas na zhodnocení naší družinkové výzvy o nejlepšího turistu. Náš původní předpoklad –  vyhodnotit nejvyšší počet nachozených kilometrů, byl zasažen vnějšími okolnostmi a my jsme museli změnit plán. Rozhodli jsme se tedy  ocenit čtyři nejvěrnější turisty, kteří s námi absolvovali největší počet pátečních vycházek. Naprosté vítězství patří Filipu Mrázovi ze 2. A. Těsně jej následují Vojta Orlita, Kateřina Syrovátková a Matěj Církva. Velká gratulace patří všem věrným turistům a těšíme se na další společné vycházky!
Kalendář akcí

Žádné nadcházející události

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání