Ledová laboratoř

Mrazivý leden nabídl lvíčatům příhodné počasí pro učení venku.

Oblékli jsme se tedy jako praví polární badatelé a vyrazili směle ven do mrazu, do naší “ledové laboratoře”. Rozdělili jsme se do badatelských týmů a nejprve jsme si udělali “instantního sněhuláka v sáčku”. Na sáček jsme nakreslili sněhuláčí oči, nos a pusu. Poté jsme sáček vyplnili sněhem – co nejvíce to šlo. Sáček jsme bezpečně uzavřeli a vzali s sebou do třídy. Instantní sněhuláci teď odpočívají pěkně v teple…
Ale vždyť nám přece roztají!!!! S tím my ale právě počítáme! Každá skupina si udělala svůj odhad, kolik vody z jejich sněhuláka zůstane. S napětím tedy čekáme, která skupina má nejpřesnější odhad.
Další aktivita v ledové laboratoři byla pozorování sněhových vloček pod lupou. Zjistili jsme, že každá vločka vypadá úplně jinak. A abychom dokázali přesnost našeho pozorování, každý si vybral jednu sněhovou vločku, kterou poskládal z větviček.
Matematickým úkolem bylo spočítat, z kolika větviček se vločka skládá a celá třída se měla seřadit od nejvyššího počtu větviček k nejnižšímu. Tento úkol byl o to těžší, že se při něm nesmělo mluvit a tudíž lvíčata musela hodně spolupracovat, aby se dokázala správně seřadit.
Nakonec jsme rychle splnili ještě výtvarný úkol. Přichystali jsme obrázek z krepáků a zasypali ho sněhem. Takto zasypaný obrázek jsme vzali do třídy a těšíme se, co tající sníh s krepovým papírem udělá.
No a protože už jsme byli pořádně promrzlí, honem jsme upalovali zpět do naší pěkně vytopené třídy a zahřívali se teplým čajem. Díky naší milé paní kuchařce Ivetce!
Dnešní ledové učení se povedlo, těšíme se na příští!!!
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.