Ledová laboratoř

Mrazivý leden nabídl lvíčatům příhodné počasí pro učení venku.

Oblékli jsme se tedy jako praví polární badatelé a vyrazili směle ven do mrazu, do naší “ledové laboratoře”. Rozdělili jsme se do badatelských týmů a nejprve jsme si udělali “instantního sněhuláka v sáčku”. Na sáček jsme nakreslili sněhuláčí oči, nos a pusu. Poté jsme sáček vyplnili sněhem – co nejvíce to šlo. Sáček jsme bezpečně uzavřeli a vzali s sebou do třídy. Instantní sněhuláci teď odpočívají pěkně v teple…
Ale vždyť nám přece roztají!!!! S tím my ale právě počítáme! Každá skupina si udělala svůj odhad, kolik vody z jejich sněhuláka zůstane. S napětím tedy čekáme, která skupina má nejpřesnější odhad.
Další aktivita v ledové laboratoři byla pozorování sněhových vloček pod lupou. Zjistili jsme, že každá vločka vypadá úplně jinak. A abychom dokázali přesnost našeho pozorování, každý si vybral jednu sněhovou vločku, kterou poskládal z větviček.
Matematickým úkolem bylo spočítat, z kolika větviček se vločka skládá a celá třída se měla seřadit od nejvyššího počtu větviček k nejnižšímu. Tento úkol byl o to těžší, že se při něm nesmělo mluvit a tudíž lvíčata musela hodně spolupracovat, aby se dokázala správně seřadit.
Nakonec jsme rychle splnili ještě výtvarný úkol. Přichystali jsme obrázek z krepáků a zasypali ho sněhem. Takto zasypaný obrázek jsme vzali do třídy a těšíme se, co tající sníh s krepovým papírem udělá.
No a protože už jsme byli pořádně promrzlí, honem jsme upalovali zpět do naší pěkně vytopené třídy a zahřívali se teplým čajem. Díky naší milé paní kuchařce Ivetce!
Dnešní ledové učení se povedlo, těšíme se na příští!!!
Kalendář akcí

28.03.2023
Plavání 1.-4. třída
29.03.2023
Velikonoční tvoření
03.04.2023
Velikonoční program 2.+3. třída
03.04.2023
Velikonoční program 4.+5. třída
04.04.2023
Plavání 1.-4. třída
04.04.2023
Velikonoční galaktické djembe na náměstí
11.04.2023
Plavání 1.-4. třída
18.04.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 8.A
20.04.2023
Projekt sebedůvěry_holky 7.A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání