Paridův soud v 7. A

Sedmáci tento týden vyzkoušeli málo strukturovanou komunikační a tvořivou hru inspirovanou událostí ze starého Řecka. Paris a členové jeho družiny měli za úkol rozhodnout, které ze 3 bohyní náleží zlaté jablko. V pondělí jsme vylosovali Parida (Ondra H.) a 3 bohyně (Kačka, Laura, Ema). Ti si pak vybrali členy svých družin a prodiskutovali, jak by mohli splnit dané úkoly a jak by bohyně mohly přesvědčit Parida, že jablko by měly získat zrovna ony. V týmech si rozdělili role, postupně vše připravili a ve středu v další hodině tvůrčích činností nás Paridův ceremoniář Ondra P. provedl celým „soudem“. Bohyně Héra, Athéna a Afrodita se svými družinami předvedly proslov o svých přednostech, společné taneční vystoupení v oblečení hodném jménu a zaměření dané bohyně a na závěr předaly pokrm pro Parida a jeho pobočníky. Bohyně oslňovaly nejen svou krásou, originálním oblečením, ale také zajímavými proslovy či tanečními kreacemi. Soud proběhl hladce a po dohodě Parida a jeho družiny při velmi těsných výsledcích získala zlaté jablko bohyně Héra v podání Emči. Ocenění si zaslouží samozřejmě nejen ona a celá její družina, ale všichni aktéři této hry – pustili se do ní s neskutečnou energií, kreativitou a skupinovou soudržností. Tak ať to sedmákům takto vydrží i v dalších činnostech!
Kalendář akcí

01.02.2023
Velký svět techniky 7., 8., 9. A
02.02.2023
Strom života 6. A
07.02.2023
Plavání 1.-4. třída
07.02.2023
Předškoláček Raketa - 16.00-17.00 hod.
21.02.2023
Plavání 1.-4. třída
21.02.2023
Předškoláček Raketa - 16.00-17.00 hod.
22.02.2023
Strom života 8. A
28.02.2023
Plavání 1.-4. třída
28.02.2023
Předškoláček Raketa - 16.00-17.00 hod.
01.03.2023
Strom života 7. A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání