Paridův soud v 7. A

Sedmáci tento týden vyzkoušeli málo strukturovanou komunikační a tvořivou hru inspirovanou událostí ze starého Řecka. Paris a členové jeho družiny měli za úkol rozhodnout, které ze 3 bohyní náleží zlaté jablko. V pondělí jsme vylosovali Parida (Ondra H.) a 3 bohyně (Kačka, Laura, Ema). Ti si pak vybrali členy svých družin a prodiskutovali, jak by mohli splnit dané úkoly a jak by bohyně mohly přesvědčit Parida, že jablko by měly získat zrovna ony. V týmech si rozdělili role, postupně vše připravili a ve středu v další hodině tvůrčích činností nás Paridův ceremoniář Ondra P. provedl celým „soudem“. Bohyně Héra, Athéna a Afrodita se svými družinami předvedly proslov o svých přednostech, společné taneční vystoupení v oblečení hodném jménu a zaměření dané bohyně a na závěr předaly pokrm pro Parida a jeho pobočníky. Bohyně oslňovaly nejen svou krásou, originálním oblečením, ale také zajímavými proslovy či tanečními kreacemi. Soud proběhl hladce a po dohodě Parida a jeho družiny při velmi těsných výsledcích získala zlaté jablko bohyně Héra v podání Emči. Ocenění si zaslouží samozřejmě nejen ona a celá její družina, ale všichni aktéři této hry – pustili se do ní s neskutečnou energií, kreativitou a skupinovou soudržností. Tak ať to sedmákům takto vydrží i v dalších činnostech!
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání