Tovaryši včelařského řemesla

V pátek 4. 6. bylo ze 6. A slyšet ťukání, vrtání a bzučení.

Pokračovala nám projektová výuka s tématem “Včelaření”.  Zatímco ve čtvrtek jsme objevovali různými metodami a ze spousty zdrojů tajuplný život včel, důmyslnost jejich společenstva, různé funkce dělnic, trubců i matky a získali jsme tak řadu teoretických informací a znalostí, pátek byl velmi praktický.
Nejen, že jsme si prohlídli živého trubce a dělnici zblízka, stavbu úlu a jeho části, ale šesťáci taky “vyfasovali” kladívka, hřebíčky, vrtáky, šroubováky a kupu dalšího náčiní a vyzkoušeli si stloukání rámků, drátkování rámků, natavení mezistěnek i poskládání nového medomedu, ve kterém se za pár dní vytočí první letošní med. Práce nám šla od ruky a společné dílo se podařilo i díky rozdělení si úkolů a skvělé spolupráci mezi jednotlivými skupinami. Včelky nám budou jistě vděčné a snad brzy pošlou nějakou tu sladkou odměnu :-).Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.