Tovaryši včelařského řemesla

V pátek 4. 6. bylo ze 6. A slyšet ťukání, vrtání a bzučení.

Pokračovala nám projektová výuka s tématem “Včelaření”.  Zatímco ve čtvrtek jsme objevovali různými metodami a ze spousty zdrojů tajuplný život včel, důmyslnost jejich společenstva, různé funkce dělnic, trubců i matky a získali jsme tak řadu teoretických informací a znalostí, pátek byl velmi praktický.
Nejen, že jsme si prohlídli živého trubce a dělnici zblízka, stavbu úlu a jeho části, ale šesťáci taky “vyfasovali” kladívka, hřebíčky, vrtáky, šroubováky a kupu dalšího náčiní a vyzkoušeli si stloukání rámků, drátkování rámků, natavení mezistěnek i poskládání nového medomedu, ve kterém se za pár dní vytočí první letošní med. Práce nám šla od ruky a společné dílo se podařilo i díky rozdělení si úkolů a skvělé spolupráci mezi jednotlivými skupinami. Včelky nám budou jistě vděčné a snad brzy pošlou nějakou tu sladkou odměnu :-).Kalendář akcí

27.11.2022
Koruna Galaxie 2. výstup
28.11.2022
Bruslení 3. A
30.11.2022
Bruslení 5. A
30.11.2022
Bruslení 1. + 2. A
30.11.2022
Vánoční jarmark od 16.00 hod
07.12.2022
Praktické dny 7. A
08.12.2022
Praktické dny 7. A
09.12.2022
Bruslení 4. A
12.12.2022
Vánoční galaktické djembe
16.12.2022
Bruslení 4. A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání