Ranní čtení

Každé ráno u prvňáčků probíhá oblíbená aktivita – ranní čtení. Setkáváme se nad knihou Čteme s porozuměním každý den a plníme čtenářské úkoly v několika úrovních čtenářské gramotnosti.
Nejlépe se prvňáčkům daří dovednost rozlišování fantazie a reality, porovnávání stejného a různého, předvídání následného děje pomocí vodítek z textu. U dovednosti posloupnosti dokáží určit několik různých typů signálních slov a seřadit události tak, jak jdou za sebou. Díky tomu, že takto pracujeme každý den už od začátku září, dnes se nám povedlo přečíst STÝ text! Velká gratulace našim malým čtenářům! Jsme na ně pyšní!
No a protože s nakladatelstvím Šafrán spolupracujeme už šestým rokem, ocitly se fotografie našich nejmenších čtenářů na propagačním letáku s knihami tohoto nakladatelství.

 

 
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání