Výuka na dálku na ZŠ Galaxie

Je to zhruba 2 týdny od chvíle, kdy jsme nevěřícně zírali na internetové zprávy o uzavření škol z důvodu epidemie. Během této doby se učíme fungovat s rouškami, seznamujeme se s novými situacemi v obchodě, práci, na ulici. Ve škole je pro nás tato situace také úplně nová, učíme se. Prvních 14 dní je za námi, máme spoustu nových zkušeností a také zpětných vazeb od vás.

Využíváme emailové účty, virtuální učebny a videokonference na platformě Google. Zvolili jsme systém postupného nasazení technologií od nejstarších po nejmladší (tento jsme zapojili už i 1. a 2. třídu). Děti se s nimi postupně učí pracovat a věřím, že i tento způsob práce a výuky nás posune dál.

Jsem rád, že i v této chvíli se potvrzuje kvalita kolektivu naší školy. Bez výjimky všichni se zapojili, během týdne se naučili pracovat s technologiemi. Postupně je zavádějí s cílem co nejvíce ulehčit práci v této nelehké době  rodičům. Doufám, že se nám to daří 🙂 Za tento přístup celému kolektivu velmi děkuji.

Rodičům velmi děkuji za práci, kterou doma s dětmi odvádějí. Jsme moc rádi, že máme takové děti a rodiče, jako jste vy!
Zdraví a pevné zdraví přeje, Mgr. Daniel Přáda, ředitel školyKalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání