Výuka na dálku na ZŠ Galaxie

Je to zhruba 2 týdny od chvíle, kdy jsme nevěřícně zírali na internetové zprávy o uzavření škol z důvodu epidemie. Během této doby se učíme fungovat s rouškami, seznamujeme se s novými situacemi v obchodě, práci, na ulici. Ve škole je pro nás tato situace také úplně nová, učíme se. Prvních 14 dní je za námi, máme spoustu nových zkušeností a také zpětných vazeb od vás.

Využíváme emailové účty, virtuální učebny a videokonference na platformě Google. Zvolili jsme systém postupného nasazení technologií od nejstarších po nejmladší (tento jsme zapojili už i 1. a 2. třídu). Děti se s nimi postupně učí pracovat a věřím, že i tento způsob práce a výuky nás posune dál.

Jsem rád, že i v této chvíli se potvrzuje kvalita kolektivu naší školy. Bez výjimky všichni se zapojili, během týdne se naučili pracovat s technologiemi. Postupně je zavádějí s cílem co nejvíce ulehčit práci v této nelehké době  rodičům. Doufám, že se nám to daří 🙂 Za tento přístup celému kolektivu velmi děkuji.

Rodičům velmi děkuji za práci, kterou doma s dětmi odvádějí. Jsme moc rádi, že máme takové děti a rodiče, jako jste vy!
Zdraví a pevné zdraví přeje, Mgr. Daniel Přáda, ředitel školyKalendář akcí

27.11.2022
Koruna Galaxie 2. výstup
28.11.2022
Bruslení 3. A
30.11.2022
Bruslení 5. A
30.11.2022
Bruslení 1. + 2. A
30.11.2022
Vánoční jarmark od 16.00 hod
07.12.2022
Praktické dny 7. A
08.12.2022
Praktické dny 7. A
09.12.2022
Bruslení 4. A
12.12.2022
Vánoční galaktické djembe
16.12.2022
Bruslení 4. A

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání