KORONAVIRUS – OPATŘENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,
na základě aktuálního nařízení Hygienické stanice v Novém Jičíně z dnešního dne vás žádám o následující:

  1. Pokud jste v uplynulých dnech navštívili severní Itálii (bez rozdílu oblasti), žádám vás, abyste po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně nedocházeli do školy a družiny a zůstali v domácí karanténě. Toto prosím oznamte vedení školy na tel. číslo 778 529 742. Neúčast dětí ve škole bude omluvena.
  2. Kontaktujte ihned po příjezdu Hygienickou stanici  v Novém Jičíně na tel. 556 770 384 – 386, zde vám sdělí informace k dalšímu postupu.
Ve škole, školní družině i školní jídelně budou respektována doporučení a realizována opatření, která jsou navržena v přiložených dokumentech Krajské hygienické stanice MSK. Zavedeme mimořádná opatření v podobě pravidelných dezinfekcí, u dětí budeme sledovat pravidelné  a řádné mytí rukou.

Přiložené dokumenty KHS MSK:

Děkuji za součinnost a pochopení.

Mgr. Daniel Přáda, ředitel školyVyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.