KORONAVIRUS – OPATŘENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,
na základě aktuálního nařízení Hygienické stanice v Novém Jičíně z dnešního dne vás žádám o následující:

  1. Pokud jste v uplynulých dnech navštívili severní Itálii (bez rozdílu oblasti), žádám vás, abyste po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně nedocházeli do školy a družiny a zůstali v domácí karanténě. Toto prosím oznamte vedení školy na tel. číslo 778 529 742. Neúčast dětí ve škole bude omluvena.
  2. Kontaktujte ihned po příjezdu Hygienickou stanici  v Novém Jičíně na tel. 556 770 384 – 386, zde vám sdělí informace k dalšímu postupu.
Ve škole, školní družině i školní jídelně budou respektována doporučení a realizována opatření, která jsou navržena v přiložených dokumentech Krajské hygienické stanice MSK. Zavedeme mimořádná opatření v podobě pravidelných dezinfekcí, u dětí budeme sledovat pravidelné  a řádné mytí rukou.

Přiložené dokumenty KHS MSK:

Děkuji za součinnost a pochopení.

Mgr. Daniel Přáda, ředitel školyKalendář akcí

28.09.2023
Státní svátek
29.09.2023
Ředitelské volno
05.10.2023
Listování, 2. stupeň
05.10.2023
Program na zámku - herbář, 7. A
09.10.2023
Jazykový pobyt 3.-5. třída
11.10.2023
Jazykový pobyt 6.-9. třída
15.10.2023
Koruna Galaxie
23.10.2023
Dopravní hřiště, 4. A
26.10.2023
Podzimní prázdniny
12.11.2023
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání