Praktické dny 4A – zahradničení a pekárna

Ve třetím květnovém týdnu jsme pro žáky vyšších ročníků připravili ojedinělý 3 denní projekt – tzv. Praktické dny. Čtvrťáci se dle zájmu rozdělili na zahradníky a pekaře. Zahradníci měli v náplni práce údržbu školní zahrady – sekání trávy, nátěry dřevěných prvků, pletí, pálení bioodpadu, návštěvu zahradnictví Bálek a sadbu zeleniny a okrasných květin. Pekaři pak v rodinné pekárně “KE Kafi” absolvovali program připravený vedoucí pekárny p. Jedličkovou. Vyzkoušeli si pečení z různých těst a naučili se plánovat množství nákup surovin, poslední den si pak ve dvojicích vybrali recept, který zrealizovali od A do Z, včetně závěrečného vyhodnocení a ocenění  pro případný prodej. Asi nejlépe atmosféru celého projektu popisují reakce dětí:

Ze zápisků praktických dnů v pekárně:
Pekli jsme dorty, cukroví a zkoušeli jsme vyrobit také několik druhů těsta.
Doporučuji vám tam jít, protože tam můžete zkoušet sladké.
Příště budu umět lépe péct.
Moc jsem se tam naučila.
V ledničce ubývalo jídlo.
Moc se mi tam líbilo, příště si vezmu svačinu.
Všechno se nám podařilo upéct.
Nejvíce se příště těším na ujídání těsta.

Ze zápisků praktických dnů v zahradnictví:
Sekali jsme trávu sekačkou, natírali jsme lavičky a pálili dřevo.
Nepovedlo se mi natřít průlezku.
Nasadili jsme si hrášek a ozdobné tykve.
Dozvěděl jsem se, že když neotrháš uschlé listy od kytky, tak uschne.
Paní družinářce se moc líbily květiny, které jsme viděli ve skleníku.
Zdobili jsme květináče.
Všechno to bylo super.
Příště bychom chtěli jezdit se zahradním traktůrkem.

Pekárna

Zahradničení
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání