Author Archives for Daniel Přáda

Cestuj 2023

January 13, 2024 12:14 pm Published by Leave your thoughts

Na konci kalendářního roku byly hodiny zeměpisu a jazyka českého u osmáků naplněny přípravami na veletrh „CESTUJ 2023“.