1. stupeň ve Fokusu

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 měla celá ZŠ Galaxie napilno. Kromě zápisu dětí do první třídy, přijímacích zkoušek 9. A nanečisto a branného plavání žáků 6. A a 7. A se celý první stupeň zúčastnil programu, který pro děti připravil tým zkušených lektorů SVČ Fokus. Po osmé hodině ranní dorazil dlouhý had dětí vedený několika učiteli do budovy Fokusu. Okamžitě se jich ujali lektoři, děti rozdělili do pěti skupin a ty se již natěšeně vrhly na jednotlivé aktivity. Nejlákavější se zprvu jevila NERF liga. Ukázalo se ale, že děti nakonec ve většině případů nejvíce ocenily skákání na trampolínkách za doprovodu taneční hudby, ačkoliv (nebo právě protože) z trampolínek odcházely s krůpějemi potu na čele. Na dalších stanovištích si děti zahrály deskové hry, metanou a hru na otroka a jeho pána.
Vyhledávání

Kalendář akcí

26.05.2024
Cirkus Happy kids (26.-31. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
04.06.2024
Focení tříd
07.06.2024
Pohár starosty
13.06.2024
Výlet Praha - 4.A a 5.A
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.