Škola Galaxie
soukromá základní škola v Novém Jičíně

Proč zvolit naši soukromou základní školu?

Individuální přístup
k žákům

V podnětném prostředí základní školy Galaxie žáci docílí svého osobnostního rozvoje. Pomocí individuálního plánu, který ve spolupráci s žákem a rodiči připravuje učitel, se vytváří dané předpoklady k celoživotnímu učení. Každý žák má právo na své tempo a přístup, který ho posouvá ve vzdělávání dál.

Moderní metody
vyučování

Alternativní vzdělávací program „Začít spolu“, genetická metoda prvopočáteční výuky čtení a psaní a výuka matematiky podle profesora Hejného, to jsou naše základy pro vzdělávání žáků. Uplatňujeme a preferujeme vzdělávací metody prožitkového, kooperativního, skupinového a činnostního učení.

Podpora mimoškolních
aktivit

Žáci, ale i rodiče se setkávají s ukázkovými hodinami, programy ekologické výchovy, výchovou ke zdravému životnímu stylu, preventivními programy patologických jevů a jinými aktivitami, např. každoročním lyžařským kurzem, školou v přírodě, různými exkurzemi a výlety.

Naše škola je doslova online! Veškeré známky a docházku svých dětí mohou rodiče vidět kdykoliv a kdekoliv.